De Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties voorzien van voldoende en goed opgeleid personeel

Om zorg & welzijn voor iedereen toegankelijk te houden, zijn voldoende en goed opgeleide professionals nodig. Via het Deltaplan worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse stakeholders om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om nu gezamenlijk in te zetten op regionale acties, gericht op het versterken van de arbeidsmarkt om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit.

Vier pijlers

Het Deltaplan kent vier pijlers. De eerste pijler is het verkrijgen van kennis van en inzicht in de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De andere pijlers zijn: Kiezen & toeleiden, Leren & opleiden en Werken & behoud.

Het Deltaplan is een project van netwerkorganisatie ViaZorg.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit project of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.