Onze ambitie is een gezond, vitaal en aantrekkelijk Zeeland. Om dit doel te kunnen bereiken is samenwerking tussen het medische, sociale en fysieke domein essentieel. We werken daarbij vanuit één visie op gezondheid.

Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid ligt de focus op veerkracht en eigen regie, niet op ziekte maar op het hele zijn. Positieve Gezondheid omvat 6 dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

Voorkomen van de zorg- en ondersteuningsvraag

Door in te zetten op Positieve Gezondheid behouden en vergroten we de leefbaarheid in Zeeland. Een gezonde leefstijl, vitaliteit, eigen veerkracht en eigen regie om te komen tot een betekenisvol leven voorkomen in veel gevallen een zorg- en ondersteuningsvraag. Dit leidt tot minder druk op de zorg en minder zorgkosten. Samen werken aan Positieve Gezondheid creëert verbinding tussen de domeinen en zorgt ervoor dat we één ‘taal’ spreken. Zo draagt Positieve Gezondheid bij aan het toegankelijk houden van de zorg.

Inspireren en verbinden

Op veel plekken in Zeeland wordt Positieve Gezondheid al ingezet. De Zeeuwse Zorg Coalitie wil die initiatieven ondersteunen, stimuleren en zorgen voor kennisuitwisseling en aanvulling op benodigde expertise waar nodig. Mede met behulp van het nog op te richten Ondersteuningscentrum Zeeland Positief Gezond. Door te inspireren en te verbinden hopen we Zeeland tot de meest positieve gezondheidsregio te maken, waardoor Zeeland een aantrekkelijke regio blijft om te wonen, te werken en zo nodig ook zorg en ondersteuning te ontvangen. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de gezondheid van de bevolking.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.