Onze ambitie is een gezond, vitaal en aantrekkelijk Zeeland. Om dit doel te kunnen bereiken is samenwerking tussen het medische, sociale en fysieke domein essentieel. We werken daarbij vanuit één visie op gezondheid. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid ligt de focus op veerkracht en eigen regie, niet op ziekte maar op het hele zijn. Positieve Gezondheid omvat 6 dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

Voorkomen van de zorg- en ondersteuningsvraag

Door in te zetten op Positieve Gezondheid behouden en vergroten we de leefbaarheid in Zeeland. Een gezonde leefstijl, vitaliteit, eigen veerkracht en eigen regie om te komen tot een betekenisvol leven voorkomen in veel gevallen een zorg- en ondersteuningsvraag. Dit leidt tot minder druk op de zorg en minder zorgkosten. Samen werken aan Positieve Gezondheid creëert verbinding tussen de domeinen en zorgt ervoor dat we één ‘taal’ spreken. Zo draagt Positieve Gezondheid bij aan het toegankelijk houden van de zorg.

Inspireren en verbinden

Op veel plekken in Zeeland wordt Positieve Gezondheid al ingezet. De Zeeuwse Zorg Coalitie wil die initiatieven ondersteunen, stimuleren en zorgen voor kennisuitwisseling en aanvulling op benodigde expertise waar nodig. Mede met behulp van het nog op te richten Ondersteuningscentrum Zeeland Positief Gezond. Door te inspireren en te verbinden hopen we Zeeland tot de meest positieve gezondheidsregio te maken, waardoor Zeeland een aantrekkelijke regio blijft om te wonen, te werken en zo nodig ook zorg en ondersteuning te ontvangen. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de gezondheid van de bevolking.

Agenda

 • 2 februari – 14.00 uur: Kick-off Leerwerkplaats Aand8: Positief Gezond Werkgeverschap (vol). 
 • 27 februari 10.00 – 14.00 uur: Zeeuwse Leerwerkplaats Positieve Gezondheid (Vol), locatie ter Weel, Krabbendijke
 • 2 maart – 15.00 uur: Vervolgbijeenkomst (leer)netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid -beweging. Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met info@zeeuwsezorgcoalitie.nl voor deelname, locatie HZ Vlissingen.
 • 27 maart (15.00 uur – 16.30 uur), 13 april (13.00 uur – 16.30 uur), 8 mei (13.00 uur – 16.30 uur) en 22 mei (13.00 uur – 16.30 uur): Training Positieve Gezondheid & Gesprekken voeren voor professionals werkzaam bij organisaties die bij ZZC zijn aangesloten. Totaal 4 dagdelen inclusief e-learning. Maximaal 12 (ZZC) deelnemers, in-company voor ons samenwerkingsverband. Kosten: bijdrage per deelnemer 250 euro. Locatie volgt. Inschrijven kan via het: Aanmeldformulier. Kijk hier voor meer informatie.
 • 13 april – 15.00 uur: Vervolgbijeenkomst (leer) netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid -beweging. Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met info@zeeuwsezorgcoalitie.nl voor deelname, locatie HZ Vlissingen.

Wie nodig jij uit om samen te werken aan Positieve Gezondheid in Zeeland?

Om de Positieve Gezondheid van de Zeeuwen te verbeteren, vraagt de Zeeuwse Zorg Coalitie  iedereen om iemand uit te nodigen om Positieve Gezondheid meteen samen in de praktijk te brengen. Hoe? Print de kaart Tijd voor gezondheid, vink aan waar jij met iemand mee kan starten. Daar waar jullie verschil willen en kunnen maken vanuit een brede kijk op gezondheid. Stuur de kaart naar die persoon op en ontdek wat jullie samen voor Positieve Gezondheid in Zeeland kunnen betekenen

Ga bijvoorbeeld samen:

 • Wandelen: als ideale setting voor een goed gesprek en lekker in beweging.
 • Kijkje in de keuken: leren van elkaar. Bij een ander in de keuken kijken maakt het bijv. makkelijker om te gaan met verandering en brengt je tot nieuwe inzichten.
 • Goed gesprek: we weten allemaal hoeveel het doet om een goed gesprek te hebben, over hoe je in je vel zit, waar je gelukkig van wordt of zorgen over hebt.
 • Kopje koffie drinken: nodig iemand uit voor een kopje koffie om te laten weten; ik wil graag dat jij meedoet en ik vind het leuk om jou te spreken.
 • Samen optrekken: zorg voor elkaar. Geef elkaar steun of hulp door samen in iets op te trekken, waarbij je elkaar altijd weer verder helpt. Hulp geven is makkelijker dan hulp vragen, samen optrekken werkt beide kanten op.
 • Met anderen dromen: wat is jouw droom en hoe betrek je een ander hierbij? Een idee wordt zoveel mooier als je het samen hebt ontwikkeld.

Meer over Positieve Gezondheid

In 2022 hebben we veel mooie praktijkvoorbeelden van Positieve Gezondheid in Zeeland gezien. Bekijk de eerste vier voorbeelden:

Luister de Gezond maatwerk podcast van Stephan Hermsen. In elke aflevering praat Stephan met iemand anders over hoe je Positieve Gezondheid kunt toepassen. In aflevering 22 spreekt Stephan Judith Jimkes. Ze is naast praktijkondersteuner in Zeeland ook lid van verschillende werkgroepen binnen ZHCo-Periscaldes, waaronder de werkgroep persoonsgerichte zorg. Judith trekt samen met een aantal collega’s de kar om meer op basis van Positieve Gezondheid te werken in een aantal van hun praktijken. Er zijn inmiddels 3 groepen van circa 15 huisartsen en poh’s geschoold en 4e groep is bezig met training.

Lees ook onze nieuwsitems over Positieve Gezondheid :

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.