Advies nodig over de behandeling van een patiënt? Huisartsen kunnen bij medisch specialisten van Adrz terecht voor een digitaal meedenkconsult. De patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. Mirjam Braamse van ZHCo-PeriScaldes, en Forine Polfliet en Monica Smulders van Adrz sloegen de handen ineen en initieerden halverwege 2022 gezamenlijk een pilot. De pilot draagt bij aan ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) en levert voordelen op voor patiënten, huisartsen, medisch specialisten/ het ziekenhuis en de zorgverzekeraar.

Via ZorgDomein kunnen huisartsen een digitaal meedenkconsult aanvragen bij een medisch specialist van Adrz. In juli 2022 is het digitaal meedenkconsult gestart als pilot voor drie specialismen: cardiologie, interne geneeskunde en orthopedie. Het digitaal meedenkconsult wordt vervolgens in de agenda van de medisch specialist ingepland. De medisch specialist registreert het advies in het elektronische patiëntendossier (HiX) en verstuurt het advies digitaal naar de huisarts. De huisarts ontvangt binnen drie werkdagen het advies van de medisch specialist, zodat de huisarts binnen vijf werkdagen het advies met de patiënt kan bespreken. Het digitaal meedenkconsult is geschikt voor enkelvoudige en niet acute vragen.

Voordelen

Het digitaal meedenkconsult levert veel voordelen op voor patiënten, huisartsen, medisch specialisten, het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Zo betaalt de patiënt geen eigen risico, bespaart reistijd, is doorgaans sneller geholpen en krijgt de zorg dichtbij huis.

De huisarts kan gemakkelijk de medisch specialist consulteren bij twijfel en de patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. Het gemakkelijke contact versterkt de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist en biedt mogelijkheden om kennis met elkaar te delen. Door het digitaal meedenkconsult goed in te zetten, zijn er uiteindelijk minder ‘onnodige’ verwijzingen. Huisartsen kunnen gerichter verwijzen, toegangstijden worden korter en het aantal telefoongesprekken daalt ook. Bovendien wordt het digitaal meedenkconsult geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier, zodat de gegevens van de patiënt zowel bij de huisarts als specialist up-to-date zijn. Voordelen voor de zorgverzekeraar zijn verlaging van de kosten en samenwerking aan doelmatige en efficiënte zorg. Daarnaast draagt het digitaal meedenkconsult bij aan het feit dat laagcomplexe patiënten bij de huisarts onder behandeling blijven en hoogcomplexe patiënten worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Resultaten pilot

In een half jaar zijn 340 digitale meedenkconsulten afgehandeld door de drie specialismen: 15% door de cardiologen, 64% door de internisten en 21% door de orthopeden.

In maart 2023 is het aantal digitaal meedenkconsulten al ruim 600! Twee derde van alle huisartspraktijken hebben tijdens de pilotperiode gebruik gemaakt van het digitaal meedenkconsult. De gemiddelde doorlooptijd van het digitaal meedenkconsult (van aanvraag tot versturen advies) is twee dagen. In die periode zijn slechts vier patiënten verwezen naar Adrz na een digitaal meedenkconsult. Met het digitaal meedenkconsult voorkomen we dus onnodige verwijzingen. De pilot is dus een groot succes!

Toekomst digitaal meedenkconsult

In 2023 schalen we de pilot verder op en willen we, nog voor de zomervakantie, het digitaal meedenkconsult ook gaan inzetten voor kindergeneeskunde, gynaecologie, geriatrie, snijdend, maag-darm-leverziekten, neurologie, dermatologie, reumatologie, plastische chirurgie.

ZHCo-PeriScaldes en Adrz zijn de initiatiefnemers van dit project.