Wat is de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor innovatieve oplossingen. Het belang van Zeeland staat voorop!

Wat willen we?

Zeeland kampt met vergrijzing en ontgroening. Toegankelijke zorg is daardoor in de toekomst niet vanzelfsprekend. Personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen, lange aanrijtijden voor acute zorg… Het zijn voorbeelden van problemen waar de Zeeuwse zorg meer en meer tegenaan loopt. Tenminste, als we niets doen. De Zeeuwse Zorg Coalitie wil een oplossing vinden voor de dreigende zorgkloof. Dit samenwerkingsverband is in 2020 opgericht door de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam. Samen met zorgverzekeraar CZ namen zij het initiatief om deze coalitie in Zeeland te vormen. Met de ambitie: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden.

Veel partijen betrokken

Inmiddels zijn 66 partijen betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Allemaal met het besef over grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. En dat zelfs buiten bestaande wet- en regelgeving. Zo streven we naar innovatieve oplossingen die de zorgkloof dichten. Daarom denken ook Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee.

Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Zeeuwse Zorg Coalitie is een onderdeel van dit pakket.

Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor innovatieve oplossingen.

Wat doen we precies?

In 2020 vond een uitgebreide data-analyse plaats van de cijfers in Zeeland op het gebied van personeelscapaciteit, toegankelijkheid van de acute zorg en ondersteuning aan ouderen. Dit heeft een duidelijk overzicht opgeleverd van de huidige en toekomstige situatie van de Zeeuwse zorg: het regiobeeld. Alle betrokkenen zijn nu met de concrete acties aan de slag om samen de zorg te verbeteren.