De Zeeuwse Zorg Coalitie bestaat uit 71 deelnemende partijen die de krachten bundelen om de Zeeuwse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2020 richtten de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam samen met zorgverzekeraar CZ de netwerksamenwerking op.

Een gezond Zeeland

Daar zetten wij ons dag en nacht voor in. Wij werken aan een gezonde provincie met een toekomstbestendig zorgsysteem waar patiënten en cliënten verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning, waar zorg- en hulpverleners met plezier en passie werken en waar inwoners met plezier leven, wonen en werken.

Niet vanzelfsprekend

Toegankelijke zorg is in de toekomst geen vanzelfsprekendheid. Door vergrijzing en ontgroening staat de houdbaarheid van ons zorgsysteem onder druk. De stijgende werkdruk bij zorg- en hulpverleners en de oplopende wachtlijsten om de juiste zorg of ondersteuning te kunnen krijgen. Het moet anders in de zorg. En in Zeeland kán het anders.

Samen houden we Zeeland gezond

De zorguitdagingen in Zeeland zijn groot. Maar het vertrouwen dat we deze samen aan kunnen pakken ook. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor slimmere oplossingen. Het belang van Zeeland staat voorop!

De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt samen aan het regioplan 'Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond' om zorg in Zeeland toegankelijk en betaalbaar te houden, nú en in de toekomst. Door de goedgekeurde IZA-aanvraag van de Zeeuwse Zorg Coalitie krijgen 10 zorgorganisaties 83,4 miljoen voor toekomstbestendige Zeeuwse zorg

Regioplan

Om ons doel te behalen stelden we in 2023 een regioplan op voor de toekomst van de zorg in Zeeland: Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond. Het is een koersdocument van onze regionale samenwerking tot 2030 en verder. Alle betrokkenen zijn nu met de concrete acties aan de slag om samen de zorg te verbeteren. Er lopen en starten dit jaar verschillende, samenhangende instelling specifieke en instelling overstijgende projecten.

Bekijk alle projecten