Tien zorgorganisaties in Zeeland krijgen de komende vijf jaar 83,4 miljoen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Met deze financiële middelen gaan de zorgorganisaties, samen met collega’s, gemeenten en inwoners, tientallen projecten in de hele provincie Zeeland uitvoeren als onderdeel van het regioplan ‘Samen houden we Zeeland gezond én de Zeeuwse zorg gezond’ van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Daarmee zet onze provincie een verandering in naar meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van zorg.

Voor het uitvoeren van het eerste deel van het regioplan is financiering aangevraagd vanuit de beschikbare middelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Bekijk de samenvatting van onze IZA-aanvraag. Alle projecten die we gaan uitvoeren vind je hier. Bekijk de nieuwsbriefspecial over onze projecten.

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over onze IZA-aanvraag. Staat je vraag hier niet bij, dan mag je altijd contact met ons opnemen via info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.

Bekijk hier alle berichtgeving in de media over de toezegging van de 83,4 miljoen aan transformatiegelden.

Veelgestelde vragen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken die het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en een groot aantal partijen in de zorg hebben gemaakt. Het doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Een IZA-aanvraag is een aanvraag voor geld om een veranderplan (transformatie) uit te voeren om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie hebben we één gezamenlijke IZA-aanvraag gedaan voor de zorg in Zeeland.

Naast deze landelijke IZA zijn er ook andere financieringsstromen die gericht zijn op de veranderingen in zorg en ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om Specifieke Uitkering IZA (SPUK IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Zie ook de vragen: Is SPUK IZA hetzelfde als IZA? en Hoe verhouden SPUK IZA, GALA, en WOZO zich tot deze aanvraag?

De IZA-aanvraag van de Zeeuwse Zorg Coalitie is gedaan voor de eerste fase (2023 t/m 2027) van het regioplan voor Zeeland. De aanvraag is gezamenlijk gedaan door Adrz, ZorgSaam, SVRZ, Allévo, WVO Zorg en Zorgstroom (inmiddels gefuseerd onder de naam Amarijn), Zorggroep Ter Weel, Emergis, Nucleuszorg, De huisartsenconnectie en de Zeeuwse Zorg Coalitie ondersteuningsorganisatie.

Nee, dit is niet hetzelfde. De landelijke IZA-aanvraag is gedaan door de Zeeuwse Zorg Coalitie namens tien zorgorganisaties. SPUK staat voor Specifieke Uitkering IZA. Deze geeft de gemeentelijke opgave binnen het Integraal Zorgakkoord weer, zoals preventie en vijf ketenaanpakken als Valpreventie, Welzijn op recept, Kansrijke Start en overgewicht volwassenen en kinderen.  Wil je meer informatie over SPUK IZA? Neem dan contact op met Elia ter Wisscha, Programmacoördinator (Preventieve) Gezondheid en strategisch adviseur Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.

Zeeland heeft een totaalplan om de zorg en welzijn in Zeeland toegankelijk te houden. De Zeeuwse zorgorganisaties en gemeenten vragen geld aan om dit plan uit te voeren via verschillende overheidssubsidies zoals IZA, Specifieke Uitkering (SPUK IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), niet-overheidsmiddelen beheerd door verzekeraars en andere subsidies. Geld voor gezondheidsbevordering en preventie vragen Zeeuwse gemeenten vooral aan via GALA-middelen (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Elke IZA-aanvraag wordt door de twee marktleider zorgverzekeraars in de regio beoordeeld. Voor de provincie Zeeland zijn dat CZ en Zilveren Kruis.

Voor 5 jaar (2023 t/m 2027) krijgen de 10 (nu 9 i.v.m. de fusie tussen WVO Zorg en Zorgstoom die samen verder gaan onder de naam Amarijn) organisaties en de Zeeuwse Zorg Coalitie ondersteuningsorganisatie in totaal € 83,4 miljoen.

Het geld is bestemd voor specifieke projecten en gaat naar de ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam, de regionale huisartsensamenwerkingen De huisartsenconnectie en Nucleuszorg, ggz-organisatie Emergis en de Zeeuwse Verbinding waarin de zes grootste thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg en Zorgstroom (nu gefuseerd onder de naam Amarijn), ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel). Daarnaast gaat ook een bedrag naar de ondersteuningsorganisatie van de Zeeuwse Zorg Coalitie onder andere om de organisaties bij deze veranderprojecten te begeleiden en ondersteunen.

De ZZC-ondersteuningsorganisatie helpt alle partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie, alle gemeentes en zorgorganisaties in Zeeland, om het regioplan te realiseren. Een aantal thema’s uit de aanvraag vallen onder de ondersteuningsorganisatie, zoals Digitalisering, Inwonerparticipatie, de Zeeuwse Zorg Datacoalitie en Communicatie. Ook begeleidt en monitort de ZZC-ondersteuningsorganisatie bij projecten binnen organisaties.

Er worden heel veel projecten opgestart of verder uitgevoerd. Dit zijn allemaal projecten met als doel de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De projecten vallen binnen 9 thema’s:

  • Passende zorg (binnen de medisch specialistische zorg (MSZ), thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ))
  • Vermindering van registratielast (binnen de MSZ, verpleging, verzorging en thuiszorg en GGZ)
  • Acute zorg: passende acute zorg Goes en spoedplein Terneuzen
  • Toekomstbestendige huisartsenzorg
  • Kerngezond
  • Digitalisering
  • Inwonerparticipatie
  • Zeeuwse Zorg Datacoalitie
  • Communicatie

Bekijk alle lopende projecten en projecten die gestart zullen worden op de pagina Projecten.

Veranderingen in de zorg zijn nodig. Als we niets doen, heeft de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort van 7.500 medewerkers. De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft daarom een regioplan opgesteld om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. Hiermee hoopt Zeeland dit personeelstekort zoveel mogelijk te voorkomen en het tekort dat er al is op te lossen. Dat gaat de Zeeuwse Zorg Coalitie doen met verschillende projecten binnen de 9 thema’s. Deze thema’s zijn gekozen om twee redenen. Enerzijds is er genoeg (wetenschappelijk) bewijs dat de projecten binnen elk thema het personeelstekort in zorg en welzijn verkleinen. Anderzijds kunnen binnen deze thema’s nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd zonder dat het extra werk oplevert voor het nu al drukke zorgpersoneel.

Het geld dat de Zeeuwse zorgorganisaties nu toegezegd hebben gekregen is bedoeld voor de 5 jaar (2023 t/m 2027). Daarna volgt een tweede (2028 t/m 2029) en ook een derde fase (t/m 2030). Het regioplan heeft een looptijd tot 2030.

Als we niets doen, heeft de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort van 7.500 medewerkers. En iedereen die nu al in de zorg in Zeeland werkt (alle 32.000 mensen) blijven we hard nodig hebben. Met de projecten in de eerste fase (2023 t/m 2027) zorgen we ervoor dat het toekomstige personeelstekort met 2.900-3.000 fulltime werknemers minder stijgt. Het tekort aan zorgprofessionals in 2030 is dan nog ‘maar’ 4.500. In de tweede en derde fase van ons regioplan (2028 en verder) werken we verder aan het kleiner maken van dit toekomstig personeelstekort en het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

Door het uitgeven van deze €83,4 miljoen besparen we €180 miljoen per jaar aan extra structurele personeelskosten.

€83,4 miljoen is wat de Zeeuwse zorgorganisaties de eerste vijf jaar minimaal nodig hebben om de verandering in de zorg op te starten. We gaan de Zeeuwse zorg en ondersteuning daarmee echt anders inrichten en hopen zo de knelpunten en uitdagingen in de zorg op te lossen. Bovendien besparen we daardoor €180 miljoen per jaar aan extra structurele personeelskosten.

 

 

Nee, de IZA-transformatiemiddelen mogen alléén worden gebruikt voor de goedgekeurde plannen en projecten voor het anders inrichten van zorg en ondersteuning. Dit zijn allemaal projecten met als doel de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Het gaat om een gezamenlijk plan van aanpak voor de hele provincie Zeeland vanuit alle zorginstellingen en gemeenten.

Nee, zorgverzekeraars bepalen de zorgpremie op basis van de totale verwachte zorgkosten in Nederland. Door onder meer loonstijgingen in de zorg, inflatie en de toenemende vraag naar zorg stijgen de zorgkosten. Daardoor stijgt de premie van de basisverzekering landelijk ook. Er zijn geen regionale verschillen in zorgpremie.

De zorgorganisaties hebben zelf de leiding over de projecten binnen hun organisatie. Ook beslissen zij zelf op welke manier medewerkers worden geïnformeerd over en betrokken bij de projecten. Werk je in de zorg én binnen één van de tien organisaties die met één of meerdere projecten aan de slag gaat? Dan hoor je via jouw organisatie en direct leidinggevende meer over wat dit specifiek voor jou betekent.

De Zeeuwse Zorg Coalitie en alle 68 zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar CZ die partner zijn, doen er alles aan om de zorg en ondersteuning in Zeeland toegankelijk te houden. Iedereen, inwoners en toeristen, die zorg of ondersteuning nodig heeft, moet deze – ook in de toekomst – blijven krijgen. De zorg zoals we die gewend zijn, zal wel veranderen. Bijvoorbeeld door meer hulp vanuit het eigen netwerk, pas naar de dokter gaan als het écht nodig is en meer digitale afspraken met zorgpersoneel. Ook inwoners hebben een rol in het gezond houden van Zeeland. Zie de vraag: Hoe kan ik als inwoner van Zeeland helpen?

Het is belangrijk dat inwoners van Zeeland hun best doen om zichzelf en anderen gezond te houden. Bijvoorbeeld door gezond te eten, genoeg te bewegen, ontspannen en slapen en anderen te helpen. Anderen helpen doe je door boodschappen te doen voor iemand die dat zelf (even) niet kan, mantelzorg te verlenen of een praatje te maken met eenzame mensen. Zo worden zorgvragen voorkomen en wordt de druk op zorg kleiner.

De aanvraag is vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie gedaan door 10 zorgorganisaties. Dat zijn er nu 9 i.v.m. de fusie tussen WVO Zorg en Zorgstoom die samen verder gaan onder de naam Amarijn. Hieronder vind je per organisatie de juiste contactpersoon.

Adrz: Alexandra Groenendijk (programmamanager Passende Zorg), a.groenendijk-dijkstra@adrz.nl

Allévo: Communicatieafdeling Allévo, Communicatie@allevo.nl

Emergis: Claudia Koenraadt (Manager ondersteunende dienst), koenraadt@emergis.nl 

Nucleuszorg: Directie Nucleuszorg, directie@nucleuszorg.nl

SVRZ: Janneke de Rooij, janneke.de.rooij@svrz.nl

Amarijn: Everdine Burger (stafmedewerker Zorg en Kwaliteit), eburger@zorgstroom.nl

Zeeuwse Zorg Coalitie: Edwin Leutscher (programmadirecteur), info@zeeuwsezorgcoalitie.nl

De huisartsenconnectie: Johan Schaeffer (communicatieadviseur), communicatie@dehuisartsenconnectie.nl

Zorggroep Ter Weel: Communicatieafdeling, communicatie@terweel.nl 

ZorgSaam: Melissa Meiresonne (programmamanager Passende Zorg), m.meiresonne@zzv.nl

Naast deze ZZC brede aanvraag zijn er een aantal organisaties die gebruik hebben gemaakt van het versnelde IZA-proces via de ZZC. Dit zijn: Kiek Zeeland namens ZZRJ (Zeeuwse zorg rondom Jeugd (ZZRJ), Praktijk Memo, Allévo, Zuidwester, Gors en Tragel, Diagnovum, Jeugdhulp & Zeeuwse samenwerking sociaal domein, Manteling, CKZ Zeeland, Zeeuwse Gronden, Reumazorg ZWN, Iriz en Cedrah. Zit je organisatie hier ook niet bij? Dan zorgt jouw organisatie op een andere manier voor de financiering van veranderprojecten of doet deze wellicht mee bij de aanvraag vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie voor een volgende fase.