Het aantal deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie is fors toegenomen. We realiseren ons allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. Daardoor ontstond ook de behoefte om met elkaar de volgende stap te zetten door vast te leggen wat de ambitie is van de Zeeuwse Zorg Coalitie en wat we gaan doen om die ambitie met elkaar te bereiken. Op basis van ieders input en het regiobeeld is een pact opgesteld. 

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, bundelen steeds meer partijen hun krachten in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Zeeland staat namelijk voor een grote uitdaging. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een toenemende en veranderende zorgvraag en beperkte beschikbaarheid van personeel. Door de toenemende zorgvraag zijn er in 2030 circa 6.500 medewerkers (+21%) meer nodig dan nu beschikbaar zijn. Daarnaast zal het huidige personeelsaanbod in de zorg richting 2030 met 900 medewerkers (3%) afnemen door verhoogde uitstroom en verlaagde instroom, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening.

Zo ontstaat -als we blijven doen wat we deden- in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 medewerkers (24%). Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33%.

Actie nodig
De uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve en onorthodoxe oplossingen. Oplossingen die organisatiegrenzen overschrijden en soms dwars door landelijke richtlijnen heen durven gaan. We moeten het samen doen. Daarom zijn we blij met de volgende stap in de samenwerking: het ondertekenen van het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie: samenwerken aan toekomstbestendige zorg en een gezond Zeeland.’

Online talkshow
Gezien de corona-ontwikkelingen hebben we besloten om de bijeenkomst van 14 januari om te zetten in een online bijeenkomst. Maar dan wel op een leuke manier! Helaas geen fysieke ontmoeting maar het belooft wel een interessante online en interactieve talkshow te worden. Van elke betrokken organisatie is één bestuurder uitgenodigd. Op een later moment is het mogelijk de talkshow terug te kijken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, of wilt u meer informatie over het pact of de ondertekening ervan? Stuur dan een e-mail aan info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.