De afgelopen maanden hebben ruim 150 deelnemers aan het Burgerberaad Zorg Zeeland intensief samengewerkt om voorstellen te ontwikkelen om Zeeland en de Zeeuwse zorg gezond te houden. Maar liefst 19 Inwonergroepen presenteerden afgelopen zaterdag één of meerdere voorstellen tijdens de Inwonerraad. Alle voorstellen met 50% of meer stemmen staan in het Inwonerakkoord. ‘Gemeenten moeten meer budget beschikbaar maken om buurtteams op te zetten’ is bijvoorbeeld een van de voorstellen, net als ‘Dag van de Zorg op alle Zeeuwse middelbare scholen organiseren’. De deelnemers van het burgerberaad hopen met deze voorstellen de zorg in Zeeland te verbeteren.

Bekijk het Inwonerakkoord Zorg Zeeland