Denktank Acute Zorg van start

De inhoudelijke denktank Acute Zorg ging 8 juni van start . De denktank bestaat uit SEH-artsen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorgmanagers en HAP-managers van de verschillende organisaties die in Zeeland acute zorg bieden. In deze eerste bijeenkomst zijn al verschillende uitdagingen benoemd. 

Gerco Blok (directeur/bestuurder Emergis) en Eric van Russen Groen (huisarts en bestuurslid ZHCO) zijn vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie portefeuillehouders acute zorg. Zij onderstrepen het belang van de samenwerking op dit gebied. Gerco Blok: “We willen de problemen in de acute zorg samen aanpakken, zodat de inwoners van Zeeland ook in de toekomst goed geholpen worden als ze acute gezondheidsproblemen hebben.” Eric van Russen Groen vult aan: “Het zou fijn als we samen kunnen bereiken dat het organiseren van de juiste zorg voor ouderen die acuut vastlopen niet meer zo tijdrovend is of beter nog dat we kunnen voorkomen dat het vastloopt.”

De bestuurders, verenigd in het bestuurlijk overleg acute zorg Zeeland, hebben een uitdagende opdracht voor de denktank geformuleerd: voor het eind van het jaar een ontwerp maken voor de gehele (integrale) keten acute zorg, met de volgende eisen: 

 • 24/7 toegankelijk voor iedereen die acute zorg nodig heeft, ook de toerist
 • De best passende acute zorg voor de patiënt
 • Binnen de juiste tijd
 • Op de juiste plaats
 • Door de juiste mensen

Benoem voor welke uitdagingen we staan

Alle denktankleden worden gestimuleerd om buiten de bestaande kaders te denken, maar ook te kijken naar wat voor oplossingen en innovaties er al zijn in Zeeland (of elders in Nederland of de wereld). Tijdens de eerste bijeenkomst van de denktank werd aan iedereen gevraagd om de huidige verbeterpunten te benoemen. De belangrijkste benoemde punten, die alleen door samen te werken kunnen worden aangepakt, zijn: 

 • De capaciteitsproblemen, veroorzaakt door toenemende (complexiteit van de) zorgvraag, in relatie tot de toenemende schaarste aan personeel 
 • De extra druk op de acute zorgketen door de grote hoeveelheid toeristen in het vakantieseizoen
 • Te weinig juiste zorg op de juiste plek, door te weinig (overdracht van) adequate patiëntinformatie en onvoldoende scherpe triage/zorgcoördinatie 
 • Onvoldoende capaciteit en onvoldoende flexibele capaciteit, waardoor: 
  • instroom of doorstroom stagneert (o.a. bedden crisisopvang VG en V&V, personen met middelen/alcoholgebruik) 
  • patiënten niet op de juiste plek terecht komen (maar bijvoorbeeld ten onrechte op de SEH) 
  • er veel extra afstemmingswerk ontstaat 
 • Te veel verschillende, onvoldoende heldere en nageleefde samenwerkingsafspraken, die tot veel extra afstemmingswerk leiden 
 • Lange aanrijtijden en daardoor wachttijden door de geografie van Zeeland 

De komende maanden gaat de denktank aan de slag om deze knelpunten om te vormen in toekomstbestendige oplossingen. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de integrale aanpak acute zorg opgeleverd.