“Goede zorg begint bij de medewerker”

Zorgorganisatie SVRZ heeft vorig jaar een omslag gemaakt. In plaats van te focussen op het verzuim van medewerkers, wordt de nadruk gelegd op de vitaliteit van de medewerker. Dat heeft geresulteerd in een Inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid. Met behulp van een campagne wordt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder uitgedragen. Antoinet Hoekman, management trainee en projectleider Inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid bij SVRZ, geeft een toelichting.

Antoinet: “Sinds het nieuwe beleid doen we meer een beroep op wat medewerkers wél kunnen dan op wat ze niet kunnen. Dat is nodig, want binnen de zorg wordt er steeds meer gevraagd van medewerkers; de zorgvraag wordt alleen maar zwaarder. Het is noodzakelijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Dat we uitgaan van het positieve en van de eigen regie van de medewerker. Wat kun je zelf doen om gezond en vitaal te blijven? Zit jij nog op de juiste plek? Hoe kan SVRZ je ondersteunen? Ik denk dat het belangrijk is dat mensen voelen dat er ruimte is om hierover te spreken. En heeft iemand het niet meer naar zijn zin? Dan moet je creatief nadenken over andere mogelijkheden, want het werkplezier staat voorop.”

Zorgen voor jezelf

“Het is van groot belang dat de mensen die zich willen inzetten voor de ouderen in Zeeland, dit met plezier kunnen blijven doen. Ik ervaar dat zij dit zelf ook graag willen, ondanks alle uitdagingen. Het helpt als je jezelf goed kent, dan weet je beter hoe je voor jezelf kan zorgen. En dat beter voor jezelf zorgen kan variëren van voldoende beweging en gezond eten, tot aan grenzen aangeven en ontwikkelmogelijkheden onderzoeken. Ik merk dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om voor zichzelf te zorgen. SVRZ probeert medewerkers te stimuleren om hier actief over na te denken. Met de campagne ‘Goede zorg begint bij jezelf!’ wijzen we hen op alle mogelijkheden. Maar bovenal stimuleren we collega’s om na te denken over hun eigen positieve gezondheid en om gebruik te maken van de mogelijkheden die SVRZ biedt.”

Zes thema’s voor medewerkers

“Op basis van onze visietekening voor medewerkers (zie video) hebben we zes thema’s benoemd. Deze variëren van ‘werk-privébalans’ tot ‘goed toegerust zijn’ en ‘in dialoog loopbaanafspraken maken’. Sinds mei zetten we elke zes weken een ander thema centraal. We geven een korte introductie van wat het thema inhoudt en op verschillende, creatieve manieren – zowel online als offline – proberen we mensen te prikkelen. We hebben bijvoorbeeld fruitkistjes verzorgd voor een vitamineboost in het najaar en inspirerende verhalen van medewerkers gedeeld die passen bij het thema. Zo proberen we medewerkers bewust te maken dat ze zelf invloed kunnen hebben op hun gezondheid en inzetbaarheid.”

Klankbordgroep

“Centrale campagnes als deze werken het best als ze ook vanuit de werkvloer gedragen worden. Op alle locaties wordt actief gewerkt aan de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers. Ook hebben we een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten medewerkers die het thema zelf interessant vinden en daarmee een soort ambassadeurs zijn geworden. Zij hebben een goed beeld van wat er nodig is om medewerkers te bereiken. Zij zien hoe de campagne ontvangen wordt, denken mee en koppelen terug wat teams wensen en verwachten van de organisatie. Dankzij de klankbordgroep werken we dus op meerdere lagen aan de gezondheid van de medewerkers.”