Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Naast de afdelingen voor algemene zorg heeft het ziekenhuis een grote afdeling Spoedeisende Hulp. Sinds 1 juli van dit jaar is Marten Kroese voorzitter van de raad van bestuur van Adrz. Hij geeft een toelichting op de samenwerking tussen Adrz en de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Waarom is Adrz betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?

“Samenwerking met andere zorgorganisaties is nu belangrijker dan ooit. De vraag naar zorg neemt toe omdat de mens gemiddeld ouder wordt. Maar er zullen in de toekomst niet meer mensen dan nu beschikbaar zijn om deze zorg te leveren. Met hetzelfde aantal mensen moeten we meer zorg gaan leveren. We moeten dus zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven.

Adrz heeft als ziekenhuis het doel om zo goed mogelijke ziekenhuiszorg te bieden aan de mensen die in Zeeland wonen of hier te gast zijn. We willen met andere zorgorganisaties samenwerken en de zorg zo goed en efficiënt mogelijk inrichten dat patiënten zo snel mogelijk weer richting de thuissituatie kunnen gaan.”

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk?

“Binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie willen we van ‘denken’ naar ‘doen’ gaan. We praten niet alleen met elkaar, we organiseren en faciliteren ook. Daar betrekken we de zorgprofessionals zo veel mogelijk bij. Zíj zijn immers de mensen op de werkvloer. Binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie hebben we verschillende thema’s benoemd. Per thema willen we gericht ideeën verzamelen en deze in de praktijk brengen.

Wat is jouw bijdrage aan de Zeeuwse Zorg Coalitie?

“Ik neem deel aan de kernvertegenwoordiging van de Coalitie. Daarin zit een bestuurder/vertegenwoordiger van de twee Zeeuwse ziekenhuizen, SVRZ (ouderenzorg), Emergis (geestelijke gezondheidszorg), ZHCo-PeriScaldes (huisartsen), de Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ.

Wekelijks komen we samen om de thema’s op onze agenda te bespreken. Wij houden ons onder andere bezig met de concretisering van het integrale zorgakkoord. Dat is het landelijke beleid voor de zorg. Wij maken daarvan een vertaling voor de Zeeuwse regio.

Vanuit de kernvertegenwoordiging houd ik me daarnaast specifiek bezig met de digitale veranderingen die nodig zijn om de zorg van de toekomst te leveren.”