Mensen brengen vaak onnodig een bezoek aan de huisartsenspoedposten (HAP) in Zeeland. Dat zorgt voor grote druk op deze posten. Dat moet veranderen vindt ZHCo-PeriScaldes, de organisatie die de HAP faciliteert op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Met een kleurrijke campagne wil zij bewustwording creëren dat de HAP echt alleen voor spoedgevallen binnen de huisartsenzorg bedoeld is.

Al 20 jaar huisartsenspoedposten

Huisartsen in Zeeland werken samen om spoedzorg mogelijk te maken in de avond-, nacht- en weekenduren, wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is. ZHCo-PeriScaldes faciliteert hiervoor drie huisartsenspoedposten (HAP): HAP Walcheren (Middelburg), HAP Bevelanden (Goes) en HAP Schouwen-Duiveland (Zierikzee). De organisatie is er trots op dat deze samenwerking dit jaar al 20 jaar goed verloopt. Het vergt nauwe samenwerking van de huisartsen, veel planning en een grote groep ondersteunend personeel om ervoor te zorgen dat iedereen altijd terecht kan voor spoedzorg.

Onnodig druk

Maar het is druk op de spoedposten, drukker dan het hoeft te zijn. De onnodig hoge werkdruk op de HAP vormt een bedreiging voor het verlenen van kwalitatief goede zorg en kan zorgen voor langere wachttijden. Er kan een kantelpunt komen dat er zelfs meer artsen nodig zijn voor de HAP. Dat, terwijl er al een huisartsentekort op reguliere tijden is.

“Dat de HAP er is voor spoedzorg, dat is niet bij iedereen duidelijk. Er is een groep mensen die niet goed kan inschatten wat nu een spoedgeval is, en wat best even kan wachten. Het is belangrijk te benadrukken dat de huisartsenspoedpost er alleen is voor huisartsgeneeskundige zorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren”, zegt Nicole le Duc, manager huisartsenposten bij ZHCo-PeriScaldes. De organisatie steekt ook hand in eigen boezem: “Een bezoek aan de huisartsenspoedpost voelt voor mensen kennelijk laagdrempelig. Dat is deels goed, maar als men niet weet dat het alleen voor spoed is, is de drempel misschien te laag.”

Voor wie is de HAP? Alleen als het SPOEDserieus is!

ZHCo-PeriScaldes wil nu middels een campagne duidelijk maken, dat de HAP echt alleen voor spoedgevallen is, “Alleen als het SPOEDserieus is!”. Door middel van cartoons met een vriendelijke knipoog worden veel voorkomende situaties op humoristische wijze neergezet. Zo wil een man met serieus letsel trots naar de HAP, omdat hij weet dat hij alle reden heeft om juist daar om hulp te vragen. Maar er hangt ook een wanhopige, kersverse moeder met krijsende baby aan de lijn. Heeft zij echt de HAP nodig? Zes maanden lang zal er elke maand een nieuwe cartoon verschijnen.

“De redenen waarom mensen onnodig bij de HAP terecht komen, zijn heel verschillend, van gemak tot onbegrip, en we hopen met de verschillende cartoons de diversiteit van het probleem in beeld te brengen. Iedereen kan deze getekende situaties begrijpen en per boodschap spreken we hopelijk de juiste mensen aan en worden zij zich bewust van hun eigen gedrag.”

Online checklist

De HAP kan natuurlijk gebeld worden. Deskundige triagisten maken dan een zorgvuldige afweging of er dringend zorg nodig is. Maar als iedereen eerst online een check doet, verlaagt dit de druk op de telefoonlijnen flink. De website www.huisartsenspoedpostzeeland.nl heeft een handige checklist om snel te beoordelen of iets een spoedgeval is en adviseert wanneer iemand de HAP (of zelfs 112) moet bellen of later gewoon naar de huisartsenpraktijk kan.

ZHCo-PeriScaldes komt voort uit samenwerkende huisartsen en zit zich in voor multidisciplinaire huisartsenzorg van hoge kwaliteit in de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren.

Dit artikel is geschreven door ZHCo-PeriScaldes