De afdeling radiologie van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen maakt gebruik van Artificial Intelligence (AI) om röntgenfoto’s te beoordelen op botbreuken. Zo kunnen patiënten sneller worden doorverwezen en houden de radiologen meer tijd over voor onderzoek en complexere diagnostiek. Het is een goed voorbeeld van zorgvernieuwing in het kader van de zogeheten IZA-gelden. Radiologie leidinggevenden Inez Dekker en Joey de Ruijter geven uitleg over het hoe en waarom.

De artificial intelligence tool Gleamer helpt botbreuken herkennen

Op welke manier zetten jullie AI in?
Inez: “Sinds september zetten we Gleamer Boneview in voor alle patiënten die bij ons op de afdeling komen met een vraagstelling voor een botfractuur. Dit programma analyseert röntgenfoto’s op basis van een heleboel data en koppelt daaraan een duidelijk advies: ‘ja, het is gebroken’, of ‘nee, het is niet gebroken’. Er wordt een cirkel gezet rond het gebied waarop het advies van toepassing is.”

Waarom zijn jullie deze vorm van AI gaan gebruiken?
Inez: “Het levert flinke tijdswinst op, zo’n 12 uur per maand en vooral veel minder verstoring. Dankzij dit systeem kan de laborant de patiënt namelijk in de meeste gevallen direct doorverwijzen voor verdere behandeling, of naar huis sturen als er op de foto niets is gezien. Alleen de twijfelgevallen moeten nog ter beoordeling worden voorgelegd aan de radioloog. We kunnen de patiënt dus sneller helpen én verlagen de druk op het personeel.”

Hoe deden jullie dit ‘vroeger’ dan?
Joey: “Voorheen was het zo dat de laborant de röntgenfoto maakte en de radioloog deze moest beoordelen. Daarvoor moest de radioloog vaak ander werk onderbreken. Bij een onderzoek – zoals een echo – kan dat natuurlijk niet, en dan kon het soms wel twintig minuten duren voor er tijd was om naar zo’n foto te kijken. Dat betekende ook dat de patiënt soms lang moest wachten op de uitslag of het gebroken was of niet.”

Kijkt er nu helemaal geen arts meer naar?
Inez: “Jawel. Alle foto’s worden nog steeds zo snel mogelijk door de radioloog gecontroleerd. Dus stel dat het systeem iets niet heeft gezien, dan wordt dat alsnog opgevangen. En indien nodig zal de radioloog de aanvragend arts hiervan alsnog op de hoogte brengen. Het programma is dus echt bedoeld om de radiologen in het werk te ondersteunen, minder te verstoren, niet om ze te vervangen.”

Is AI op de afdeling radiologie een blijvertje?
Joey: “Ja zeker. We hebben Gleamer Boneview drie maanden uitgeprobeerd en we zagen minder verstoring in het werk van de radiologen. Ook het proces voor de patiënt liep vlotter. Dus we gaan ermee door. Goed geholpen door de afdeling inkoop hebben we de Gleamer aangekocht en inmiddels ‘in vaste dienst’.”

Het slimme systeem levert flinke tijdswinst op voor ons en de patiënt Inez Dekker, leidinggevende afdeling radiologie