Lisalotte Minnema, voorzitter van de Inwonergroep Kleinschaligheid uit het Burgerberaad Zorg Zeeland, vertelt wat voor haar belangrijk is aan kleinschalige zorg. 

“Ik wilde graag verder werken aan het onderwerp ‘Kleinschaligheid’ omdat ik de kleinschalige zorg heel erg belangrijk vind. Daar staat de mens meer centraal en ben je minder een nummer. Ik denk dat aandacht ook al helend kan werken en daardoor bevorderend is voor de gezondheid.

Voor mij is het belangrijk dat de hiërarchie uit de zorg verdwijnt. Dat is een heel breed begrip maar het komt erop neer dat we weer meer op alle niveaus met elkaar gaan samenwerken. Waarbij we de kennis bundelen in plaats van wat er nu vaak gebeurt ‘Ik weet het beter dus ik bepaal.’

Door het verdwijnen van de hiërarchie worden de lijnen weer korter. Bijvoorbeeld dat wanneer de huishoudelijke hulp die elke week bij een oudere langskomt en dingen ziet en meldt, serieus genomen wordt. Ik hoop ook op kortere lijnen in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben zelf POH (praktijkondersteuner huisarts) jeugd. Het zou fijn zijn dat wanneer ik informatie aan een GGZ psycholoog geef, die informatie serieus genomen wordt. En dat die psycholoog niet alles weer opnieuw gaat doen want dat kost tijd en geld.

Onze Inwonergroep heeft een aantal onderwerpen bedacht waaronder dementie, buurtgezinnen, pleeggezinnen, jong en oud combineren en zorg en welzijn combineren. Nu gaan we op ieder gebied informatie verzamelen en kijken of we daarmee tot concrete voorstellen kunnen komen.”