Een jaar geleden startte het Burgerberaad Zorg Zeeland. Zeeland organiseerde als eerste in Nederland een burgerberaad voor de hele provincie. 10.000 inwoners uit Zeeland kregen een uitnodiging om mee te denken over hoe we samen de zorg organiseren. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Inwonerakkoord met adviezen

“Heel veel”, zegt Gonnie Almekinders, deelnemer aan het Burgerberaad. “Na de startbijeenkomst op 11 februari vorig jaar werkten 300 inwoners in 19 verschillende groepen aan voorstellen op onderwerpen als bereikbaarheid van zorg, mantelzorg, innovatie en gezondheidsbevordering. Uiteindelijk zijn 85 voorstellen opgenomen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland na een stemming van burgers. Dat akkoord is op 3 juni 2023 overhandigd aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. En op 11 september 2023 hebben toenmalig ministers Ernst Kuipers en Conny Helder het akkoord in ontvangst genomen.”

Klankbordgroep Zorg Zeeland

Inmiddels zit Gonnie, net als 26 andere deelnemers van het Burgerberaad, in de Klankbordgroep Zorg Zeeland. “Elke maand komen we bij elkaar en spreken we met mensen uit de zorg, gemeente of provincie. Zij praten ons bij over thema’s die aansluiten bij het Inwonerakkoord. Wij kijken dan of onze adviezen ook terugkomen in de plannen die worden gemaakt. Zo houden we zicht op wat er met de voorstellen uit het Inwonerakkoord gebeurt.”

Huisartsenzorg

De huisartsenconnectie, de regionale samenwerking van huisartsen boven de Westerschelde, is bijvoorbeeld met de voorstellen van inwoners aan de slag. “De zorg is van ons allemaal”, zegt directeur Finus Kuijs. “Het is ontzettend belangrijk om inwoners te betrekken bij de huisartsenzorg. Alle nieuwe voorstellen voor huisartsenzorg die de Zeeuwse burger raken, leggen we voortaan inhoudelijk voor aan de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Met hun inbreng en stem wordt de zorg beter. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij inwoners om zelf iets te doen. Alleen samen houden we immers Zeeland en de Zeeuwse zorg gezond.”

Mantelzorg

Ook zorg- en welzijnsorganisaties zijn met het Inwonerakkoord aan de slag gegaan. Stichting Manteling bijvoorbeeld. “Wij hebben gekeken welke adviezen van toepassing zijn op mantelzorgondersteuning”, zegt directeur Mira Weber. “Daar hebben we een plan van gemaakt om een Zeeuwse Werkplaats Mantelzorg in te richten, een plek waar Zeeuws brede ondersteuning van mantelzorgers naar een hoger niveau getild kan worden.”

Wonen en zorg

Verschillende gemeentes en ook de Provincie Zeeland hebben de adviezen van inwoners meegenomen bij de ontwikkeling van woonzorgvisies. Zo sloot de Klankbordgroep Zorg Zeeland aan bij het Overleg Zeeuwse Overheden over Wonen en zorg en dachten ze mee het opstarten van een regionale samenwerking rondom Wonen en aandachtsgroepen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Klankbordgroep Zorg Zeeland actief betrokken bij het actualiseren van de strategische visie voor 2040: ‘Tij van de Toekomst’.

Benieuwd wat er allemaal nog meer is gebeurd? Op zaterdag 1 juni is er een terugkomdag waarop alle oud-deelnemers en andere geïnteresseerden worden bijgepraat over de uitvoering van het Inwonerakkoord Zorg Zeeland. Meer informatie via Denk Mee Zorg Zeeland.