Cofarma is een coöperatie voor apothekers in Zeeland. Het doel van Cofarma is Zeeland te voorzien van hoogwaardige, betaalbare en bereikbare farmaceutische zorg, vandaag én in de toekomst. Bestuurder Rawan al Seneid legt uit waarom Cofarma zich aansluit bij de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Samenwerking versterken

“Apothekers zijn een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Daarom wil Cofarma de samenwerking binnen de apothekerswereld en met verschillende andere disciplines versterken”, zegt Rawan. “Die samenwerking met andere disciplines is de belangrijkste reden om deel te nemen aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het gaat dan zowel om samenwerking binnen de eerstelijnszorg als tussen de eerste- en tweedelijnszorg.

Door betere samenwerking is er minder kans op fouten bij medicatieoverdracht én medicatiegebruik. Zo verbetert de kwaliteit van zorg voor de inwoners van Zeeland. Cofarma wil de zorgverlening in de organisatie en richting patiënten merkbaar verbeteren. Dat kunnen we alleen samen.”

Projecten in 2024

“Alle apothekers in Zeeland kennen elkaar en ondernemen al meerdere keren per jaar activiteiten samen, met name op het gebied van nascholing. De coöperatie Cofarma werd echter pas recent officieel opgericht. Waar apothekers eerder al lokaal met andere zorgverleners aan projecten werkten willen we dit nu met Cofarma professionaliseren. Er lopen al subsidieaanvragen voor grotere regionale projecten voor en door apothekers, maar voor concrete beloftes is het nog te vroeg.

We willen als Cofarma vooral inzetten op multidisciplinair samenwerken en investeren in goed onderwijs voor apothekersassistentes en (kader-)apothekers. Dat is noodzakelijk om goede en betaalbare zorg bereikbaar te houden.”