Het is zaak de zorg anders te organiseren. Alleen zo blijft goede zorg toegankelijk en betaalbaar. Als zorgverzekeraar heeft CZ een belangrijke verantwoordelijkheid, maar de zorg anders organiseren kan niemand alleen. CZ stond daarom een aantal jaar geleden aan de basis van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Joris Ament, sinds oktober vorig jaar manager regioregie bij CZ, is onder de indruk van de veranderbereidheid en de stappen die inmiddels zijn gezet.

Het gevoel wat de toenemende druk op de zorg betekent, is Joris niet onbekend. Midden in de coronatijd werkte hij als directeur servicecentrum bij de huisartsenpost in Oost-Brabant. “In die periode heb ik de vraagstukken waar we in Zeeland mee te maken hebben aan den lijve ondervonden. De deur voor een patiënt niet open doen, is geen optie. Tegelijkertijd merk je dat zo’n moment wel dichterbij komt als er niets verandert. Omdat ik het gevoel had dat ik daar als manager regioregie meer aan kon doen, ben ik teruggegaan naar CZ waar ik eerder al 7 jaar heb gewerkt.”

 Waarom is CZ betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Joris: “Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Er ligt een grote maatschappelijke opdracht voor ons om de zorg toegankelijk te houden. En als we doorgaan op de manier waarop we dat altijd deden, lukt het niet om dat probleem op te lossen. Het vraagt om op een andere manier naar de zorg te kijken. Maar ook naar de verhouding tussen zorgverleners en zorgverzekeraar. Je staat aan dezelfde kant van het touw te trekken. Dat komt samen in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dankzij de samenwerking werken we nu aan oplossingen die anders echt niet van de grond zouden komen.”

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk?   

“We zijn inmiddels met 64 partijen bij elkaar en daar is een reden voor. Iedere individuele organisatie heeft last van een vraagstuk dat te groot is om alleen op te lossen. Maar dat biedt ook meteen een kans, de kracht van een hele regio is groot. Door sectoren en domeinen aan elkaar te verbinden kun je veel meer bereiken. Het is niet voor niets dat in het Integraal Zorgakkoord de regionale samenwerking een speerpunt is. Binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie zie je dat dit besef er al is. De deelnemers zijn bereid om over de schaduw van de eigen organisatiedoelen heen te stappen en het belang van de maatschappij, de inwoners van Zeeland voorop te stellen. Dat is de kracht van de coalitie, dat we de armen ineenslaan en dit met elkaar tackelen. De som van alle individuele belangen gaat dit probleem niet oplossen en leidt alleen maar tot concurrentie over de schaarste die er is”, zegt Joris.

Wat is jouw bijdrage aan de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Joris: “Met de regionale aanpak laten we eigenlijk de traditionele manier van in- en verkoop van zorg een beetje los. Je kunt veel meer spreken van een partnership. Dat betekent de juiste balans vinden tussen kostenbeheersing, en de effecten van gezondheid, kwaliteit en toegankelijkheid op regionaal niveau. Om zo’n verandering in de regio door te maken, moet CZ weten wat belangrijk is voor zorgorganisaties. En andersom vraagt ook de positie van een zorgverzekeraar om uitleg. Je moet elkaars positie snappen. Daarnaast hebben we ook nodige kennis en ervaring in andere regio’s opgedaan.”

Verbindende schakel

“Ik zie mijzelf dan ook echt als een verbindende schakel. Tussen CZ en de Zeeuws Zorg Coalitie, want de behoefte in Zeeland wijkt soms af van wat wij in ons landelijke inkoopbeleid opschrijven. Die afstemming is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar ik ben ook aanspreekpunt voor alle individuele partijen binnen de coalitie wanneer er vragen zijn over de transformatie. Tenslotte zien we dat de landelijke akkoorden nadrukkelijker dan ooit de regio als basis zien voor de transformatie. Ook daar sta ik voor het belang van passende zorg voor alle Zeeuwen en iedere organisatie in de regio die dat mogelijk maakt.”