Data zijn helemaal niet saai

Het ontstaan van de Zeeuwse Zorg Coalitie vond in 2019 haar oorsprong in data. Of in ieder geval maakten data inzichtelijk dat er iets moest gebeuren in Zeeland. Het schetste een dreigende zorgkloof in Zeeland. Peter-Paul Essers, projectleider van de werkgroep Data, Lange Termijn en Monitoring, vertelt over de dynamiek van de werkgroep en over hoe data de zorgvraagstukken ondersteunen. 

In het najaar van 2019 begonnen een aantal partijen, waaronder CZ, SVRZ en de Nza, met het maken van een regiobeeld op basis van de aanwezige data. Dit regiobeeld is in 2020 verder uitgebreid en aangescherpt met meer partijen, zoals Adrz, Zorgsaam, GGD en SWVO. In het najaar van 2020 verscheen het Regiobeeld Zeeland in cijfers. Dit schetste een zeer verhelderend en tegelijkertijd alarmerend beeld van de dreigende zorgkloof in Zeeland. 

De werkgroep

De werkgroep Data (en Lange Termijn Agenda en monitoring) bestaat sinds het najaar van 2019 en ondersteunt de Zeeuwse Zorg Coalitie en de werkgroepen met: 

  • Het monitoren: haalt een programma de doelstellingen? 
  • Een inschatting maken van projecten met behulp van 0- en 1-metingen 
  • Oplossen van onderzoeksvragen die leven 

De werkgroep verandert regelmatig van samenstelling. Op dit moment bestaat de werkgroep uit (data-)specialisten van CZ, SVRZ, Viazorg, SWVO, GGD, NZa en ICTU onder leiding van Peter-Paul Essers. Peter-Paul is onder de indruk van de kennis van de werkgroep: “In het begin was het zoeken. Wat voor doel hadden wij exact voor ogen? In de beginfase zaten er vooral bestuurders in de werkgroep, wat toen goed was om de lijnen uit te zetten. Toen we eenmaal concreet aan de slag gingen met het regiobeeld zelf waren ook mensen nodig die hands-on met de data en de cijfers konden werken. Het is een plezier om met die mensen te werken, zij houden echt van hun vak.” 

Buiten de muren van de organisatie

De werkgroep komt zeer regelmatig bij elkaar, vooral digitaal. Soms komt er een (externe) spreker en dit levert veel op. “Je ziet dat data-analisten minder vaak dan bijvoorbeeld een manager/bestuurder naar buiten treden en intern gericht zijn. Door het werken aan het regiobeeld moest men buiten de muren van de organisaties kijken. De leden van de werkgroep horen door een externe spreker ook onderwerpen die verder gaan dan het dagelijkse werk. Het gaat dan om nieuwe methodieken of onderzoekers die iets vertellen. Dit werkt zeer inspirerend voor de werkgroepleden, en voor mijzelf.” 

Monitoring tool

De werkgroep is nu druk met het opleveren van de eerste versie van de monitoring tool. “De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft veel ambitie. Maar hoe meten we of de projecten geslaagd zijn? Belangrijk is dat we een 0-meting hebben, het regiobeeld. Samen met de verschillende projectgroepen proberen we de ambitie van een project verder te kwantificeren en dus ook meetbaar te maken. Je kunt het vergelijken met het coronadashboard van de rijksoverheid. Welke informatie is er nodig en waar en hoe vinden we deze informatie? We willen, bijvoorbeeld, inzicht in de kwaliteit van leven in Zeeland. Bestaat daar informatie over bij externe bronnen, bijvoorbeeld bij de provincie Zeeland, bij het CBS of bij CZ? Bestaat deze informatie (nog) niet, dan vragen we ons eerst af of deze informatie echt nodig is en als dat zo is, onderzoeken we het zelf. Zo hebben we voor het regiobeeld onder andere gebruikgemaakt van rapporten van KPMG en GGD.” 

Na de zomer starten komen veel projecten in de uitvoeringsfase. Het is belangrijk om de voortgang van de doelstellingen via de monitoring tool inzichtelijk te maken. Peter-Paul hoopt dat hij begin september live bij elkaar kan komen met de werkgroep. Maar live of digitaal: de werkgroep Data, Lange Termijn en Monitoring is er helemaal klaar voor.