In de werkgroep Digitalisering van de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn de termen Project Initiatie Document (PID) en Use Cases gemeengoed. Maar wat betekenen deze termen en wat is het doel van de werkgroep? Paul Roth, voorzitter van de werkgroep Digitalisering, legt het uit. 

“Alle zorginformatie op 1 plek, niet alleen handig voor de patiënt, maar ook beter voor de kwaliteit van de zorg. 20 jaar geleden was er in Kenia al een oplossing. Op het platteland was een ziekenhuis voor de omringende 100 kilometer. Patiënten kwamen daar met een volledig patiëntendossier in een map onder hun arm. In die map waren alle medische gegevens van alle verschillende zorgverleners verzameld. De specialist schreef er een update in en de patiënt ging met een iets dikkere map weer naar huis.  

Dit is eigenlijk het streven van (de werkgroep digitalisering van) de Zeeuwse Zorg Coalitie: alle zorg- en gezondheidsgegevens toegankelijk op 1 plek, maar dan digitaal, voor zowel de zorgprofessional als de burger. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om met al die data voorspellingen te kunnen doen, zodat er nog meer aan preventie gedaan kan worden. 

De voorbereiding
Vanaf het voorjaar 2020 is Paul Roth (Bedrijfskundig manager bij Adrz) betrokken bij de werkgroep digitalisering. In het begin waren er slechts enkele organisaties betrokken bij deze werkgroep. Inmiddels maken diverse medewerkers van cliëntraden, Zorgbelang, SWVO, ZorgSaam, SVRZ, Periscaldes, Nucleus, CZ, Emergis, Adrz en ICTU deel uit van de werkgroep. 2020 stond in het teken van de projectdefinitie, het formeren van de werkgroep en de opdrachtbeschrijving. Er werd een tijdelijke projectleider aangetrokken om het Project Initialisatie Document te vervolmaken.  

Paul: “Het is een zeer complex project. Je kunt niet in 1 keer 1 digitaal (zorg)platform opleveren, die tientallen, misschien wel honderden applicaties met elkaar veilig moet verbinden. Daarom is ervoor gekozen om in de eerste fase drie projecten (Use Cases) te kiezen.” 

Het Project initialisatie Document
In dit PID staat beschreven welke stappen gezet moeten worden om te komen tot een digitaal zorgplatform. Een platform dat ervoor zorgt dat de burgers van Zeeland op 1 plek bij hun medische en gezondheidsgegevens kunnen, deze kunnen delen met aangesloten zorginstellingen, gezondheidstracking data kunnen toevoegen, waar de burger zelf de regie heeft. De zorgverleners in Zeeland hebben medische en zorginformatie beschikbaar op het moment dat dit nodig is voor een consult, overdracht en behandelen van een burger.  

Bovendien komt er data beschikbaar waarmee de gezondheid en de levenskwaliteit van de burger bevorderd wordt en de behandeling door de zorgverleners kwalitatief verbetert en efficiënter wordt. Maar het gaat ook over inzicht krijgen in hoe je de juiste zorg op de juiste plek realiseert. 

Use Cases
“De eerste versie van het platform is specifiek gericht op ondersteuning van drie specifieke Use Cases. Daarna kan het platform verder worden uitgebouwd. We hebben uiteindelijk voor drie Use Cases gekozen op basis van prioriteit, haalbaarheid en waar de meeste behoefte aan is. Ook wordt hierin nauw samengewerkt met andere werkgroepen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met kerst moeten de functionele ontwerpen voor deze drie cases klaar zijn. De volgende cases willen we we als eerste gaan uitrollen: 

  • Advance Care Planning 
  • Consultatie van GGZ 
  • Ketenproces Geriatrische Revalidatie Zorg 

Het gaat uiteindelijk om het verwezenlijken van de droom: 1 digitaal zorgplatform, waarbij de inwoners van Zeeland en de Zorgprofessionals toegang hebben tot alle relevante (medische) gegevens.” Het concept PID en de use cases zijn nu door de werkgroep uitgewerkt en worden voorgelegd aan de deelnemers voor verdere besluitvorming.