De gemeente Goes is op dit moment bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie, de toekomstvisie van Goes. In het verleden was dit alleen een ruimtelijk verhaal over waar woningen en kantoren zouden komen. Vanaf nu pakken ze het helemaal anders aan.

“We willen graag zorgstad zijn als Goes. Een stad met een centrumfunctie voor de zorg. Het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en gezondheid voorop stellen is voor ons belangrijk. ” vertelt Remy Lemmens, strategisch adviseur en programmamanager bij de gemeente Goes. “Dat is een van de pijlers waar we onze omgevingsvisie op baseren.” Zorgstad worden kun je niet alleen dus pakt de gemeente het opstellen van de visie dit keer breed aan. “We kunnen als gemeente veel dingen verzinnen die belangrijk zijn voor de nieuwe omgevingsvisie maar de vraag is of dat dan ook de meest relevante dingen zijn.” Daarom startte de gemeente een inwonerparticipatietraject en organiseerden ze bijeenkomsten met een zo breed mogelijk scala aan partijen uit verschillende werkvelden. Met als doel achterhalen welke aspecten belangrijk zijn om mee te nemen in de toekomstvisie en hoe je die aspecten vertaald naar een ruimtelijk verhaal.

De stem van de inwoner

Net als de Zeeuwse Zorg Coalitie hecht de gemeente Goes waarde aan de mening en ideeën van inwoners. “Op www.goespraatmee.nl vroegen we inwoners wat ze goed vinden in Goes, wat versterkt zou moeten worden, wat beter kan en wat mensen missen. Daar kregen we 174, echt zinvolle, reacties op. Op 6 terugkerende thema’s hebben we later doorgevraagd. We nodigden mensen uit om over een specifiek onderwerp mee te denken en hoe we dat concreet vorm kunnen geven in de omgevingsvisie.”

Je woonomgeving speelt een belangrijke rol in je gezondheid. De gemeente ziet steeds meer in dat zij met de inrichting van de openbare ruimte invloed heeft op de relatie tussen omgeving en gezondheid. “Uit het participatietraject blijkt dat er sinds de opkomst van Covid-19 een hele andere kijk is op omgeving. Veel mensen zien hun omgeving en hun huis niet meer alleen als een gebied om te wonen maar ook om in te verblijven, echt in te leven. Dat levert andere vragen op voor de publieke ruimte. Mensen willen een rondje kunnen lopen in hun omgeving en een groengebied om in te recreëren.

Meer groen, speeltoestellen, beweging en sociale verblijfplaatsen dragen bij aan de gezondheid van mensen. Dat nemen we dan ook mee in de nieuwe omgevingsvisie. Bijvoorbeeld door beweegroutes aan te leggen met bewegingstoestellen en een groot veilig groengebied te realiseren. Maar ook door juiste looproutes te organiseren. Dat onderschatten mensen vaak. Je kunt op veel verschillende manieren van A naar B maar dat is niet altijd op de juiste manier ingericht. Voor mensen met een rollator kan dat best een drempel vormen om ergens naartoe te gaan. Een paar logische ingrepen in de openbare ruimte maken het veel aantrekkelijker voor die mensen om toch te bewegen. We stemmen onze plannen ook af op de bevolkingsopbouw.

Een integrale visie

Het mooie maar ook het complexe van deze omgevingsvisie is dat we proberen het zo integraal mogelijk te doen. We nemen naast zorg, wat voor het eerst een prominente rol krijgt in deze visie, bijvoorbeeld ook potentiële uitbreidingen, de groenstructuur, geluidsoverlast, veiligheid en het percentage sociale huurwoningen mee. Dat betekent veel uitzoekwerk en veel betrokken partijen. Daardoor duurt het traject lang. Maar dan hebben we medio volgend jaar ook een integrale omgevingsvisie zodat het in de toekomst nog steeds aangenaam wonen is in de gemeente Goes.

We houden in de omgevingsvisie ook rekening met Positieve Gezondheid. Dat proberen we als gemeente te realiseren in al ons beleid. We zetten voornamelijk in op de preventie van zorg door gezondheid te stimuleren en faciliteren waar mogelijk. In dit geval door de randvoorwaarden voor Positieve Gezondheid op te nemen in de omgevingsvisie, dus bijvoorbeeld genoeg groen, recreatieplekken, fiets- en wandelpaden en speeltoestellen, de aanwezigheid van scholen en de afwezigheid van lawaai. Hoe we dat concreet gaan invullen, is nog niet bekend. Dat bekijken we graag in overleg met anderen, zowel ervaringsdeskundigen, organisaties als inwoners, van binnen en buiten de gemeente. Alle hulp daarbij is welkom. Daarom nodig ik iedereen die het leuk vindt om mee te denken over de concrete vormgeving van deze toekomstvisie uit om contact met mij op te nemen via r.lemmens@goes.nl.“