De Zeeuwse Zorg Coalitie hecht veel waarde aan het betrekken van inwoners bij het toegankelijk houden van de zorg in de toekomst. Actieve betrokkenheid van inwoners is van cruciaal belang om organisatie- en gemeente-overstijgende oplossingen te vinden voor knelpunten in de zorg die aansluiten bij de wensen en behoefte van de Zeeuwse inwoners. Inwoners zijn op deze manier onderdeel van de oplossingen voor de dilemma’s waar de gehele Zeeuwse samenleving mee te maken heeft. Ze zijn een gelijkwaardige partner in de samenwerking met zorgaanbieders en financiers van de zorg (zorgverzekeraars en gemeenten). Om de betrokkenheid van inwoners te garanderen worden twee belangrijke middelen ingezet, een offline burgerberaad en een online participatieplatform.

Burgerberaad Zorg Zeeland

Een groot deel Zeeuwse inwoners krijgt op basis van loting een uitnodiging voor het burgerberaad. Zo wordt een zo groot mogelijke groep willekeurige inwoners bereikt en betrokken om mee te denken en te beslissen over de vraag ‘Hoe ziet de zorg in Zeeland er in de toekomst uit?’. Het burgerberaad is een gesprek van vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap met elkaar: inwoners, professionals, ambtenaren en politici en zogeheten vrijdenkers.

Met 62,5% inwoners vormen zij de grootste groep binnen het burgerberaad. Het gesprek leidt tot bouwstenen voor de richting van de zorg en het preventief gezondheidsbeleid in Zeeland. De voorstellen die na stemming worden aangenomen, vormen het Inwonerakkoord Zorg Zeeland, dat wordt aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Edwin Leutscher, programmadirecteur Zeeuwse Zorg Coalitie: “Dit Inwonerakkoord Zorg Zeeland nemen we als Zeeuwse Zorg Coalitie heel serieus. De voorstellen vormen een integraal onderdeel van ons denken over de toekomst van de zorg. Worden voorstellen niet meegenomen dan is een heldere, onderbouwde uitleg noodzakelijk en daar teken ik dan ook voor. Het voorstel voor het burgerberaad ligt op dit moment ter goedkeuring bij de 13 Zeeuwse gemeentelijke Colleges. Bij akkoord versturen we de uitnodigingen voor de Inwonertop Zorg Zeeland, de eerste fase van het burgerberaad, nog voor het einde van het jaar. De eerste ontmoeting tussen de deelnemers vindt dan plaats in februari 2023.”

Zeeland, denk mee!

Naast het organiseren van het burgerberaad, zet de ZZC een digitaal platform op. Het platform is een online-plek waar alle inwoners van Zeeland en partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie op een gelijkwaardige manier samenwerken. Een plek waar inwoners meepraten en -denken over oplossingen voor toekomstbestendige zorg. Ze kunnen vragen stellen, hun mening geven en ideeën delen. Door actief te zijn op het platform blijven inwoners, net als bij het burgerberaad, betrokken bij en hebben zij invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg. Als alles volgens planning verloopt, gaat het platform eind dit jaar online.

Edwin: “Met behulp van het Burgerberaad Zorg Zeeland en het digitaal platform werken we samen met de Zeeuwse inwoners aan de zorg van de toekomst. Dat leidt uiteindelijk tot gezondere inwoners, betere zorg en tevredenere zorgprofessionals.”