Woensdag 22 maart kwamen de deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie bij elkaar om de regiovisie voor Zeeland te bespreken. Waar ging het gesprek over en hoe waren de reacties?

Sinds de laatste deelnemersbijeenkomst op 16 november 2022 zijn grote stappen gezet. De afgelopen maanden werkte de kernvertegenwoordiging van de Zeeuwse Zorg Coalitie met projectleiders, het programmabureau en allerlei experts aan de ontwikkeling van de contouren van een regiovisie voor Zeeland. “Het is het koersdocument van de regionale samenwerking op zorg tot 2030 en verder”, licht Peter Bennemeer, voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, toe. “Een duurzame oplossing, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit economisch perspectief, om de Zeeuwse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus Peter. “Samen gaan we het verschil maken voor alle inwoners van Zeeland.”

Beoordelaar CZ

Zorgverzekeraar CZ is de grootste zorgverzekeraar in Zeeland. Daarom is CZ door het Ministerie van VWS voor Zeeland aangewezen als beoordelaar van ingediende regioplannen voor het toekennen van transformatiegelden uit het Integraal Zorg Akkoord. Uit de eerste reactie van CZ blijkt dat zij erg blij zijn dat zoveel partijen samenwerken aan toekomstbestendige zorg en een gezond Zeeland. “Zeeland loopt voorop in regionale samenwerking en de ontwikkeling van het regioplan en de impactvolle transformatieplannen”, zegt Joris Ament, regioregisseur van CZ. De grootte van de Zeeuwse Zorg Coalitie toont aan dat Zeeland de ernst van de situatie en de noodzaak om over de grenzen van organisaties en domeinen heen te veranderen inziet. “Door met één gezamenlijke visie naar de regio te kijken, gaat Zeeland echt impact maken.”

In gesprek

De 64 deelnemers zijn woensdag in gesprek gegaan over de invulling van de regiovisie tot 2030 en over de prioriteiten voor de korte termijn. Daarbij ging het ook over de bijdrage van het programmabureau van de Zeeuwse Zorg Coalitie als ondersteuningsorganisatie. Verder is toegelicht hoe het aanvraagproces van IZA transformatiemiddelen verloopt en wat de volgende stappen hierin zijn. De deelnemers kunnen gebruik maken van een versnelde procedure via de Zeeuwse Zorg Coalitie. Ook is er gesproken over de relatie tussen de regiovisie, het IZA, GALA, WOZO en andere financieringsbronnen.

Reacties

Aanwezigen reageerden enthousiast op de regiovisie. “Met deze visie zetten we hele grote stappen met elkaar”, zegt Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid GGD Zeeland. “Deze beweging moeten we samen gaan maken, pas dan werkt het.” “Daarbij is publieke gezondheid essentieel”, vult Cees Liefting, wethouder uit Sluis, aan. “Als de gemeenschap krachtiger en sterker is, kan je meer aan.” Er waren meerdere vragen en aanvullingen waar de kernvertegenwoordiging en ondersteuningsorganisatie op terug komt.