Goed nieuws! Het Burgerberaad Zorg Zeeland gaat door. Eind december krijgen 10.000 Zeeuwen een uitnodiging voor het Burgerberaad Zorg Zeeland. Een burgerberaad is een gezamenlijk gesprek van vertegenwoordigers van de hele gemeenschap. Door inwoners nadrukkelijk te betrekken, verwacht de Zeeuwse Zorg Coalitie oplossingen te vinden voor de toekomst van de zorg in Zeeland. Passende zorg, op het juiste moment op de juiste plek vraagt namelijk om nieuwe richtingen.

De samenstelling van het Burgerberaad Zorg Zeeland

Het is belangrijk dat de samenstelling van de deelnemers aan het Burgerberaad Zorg Zeeland een goede afspiegeling is van de bevolking in Zeeland. Zo is iedereen vertegenwoordigd. Het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat daarom voor 62,5% uit gelote inwoners uit Zeeland. Elke gemeente loot inwoners en stuurt een uitnodiging. Daarnaast bestaat het burgerberaad voor 12,5% uit professionals uit de sectoren zorg, welzijn en onderwijs en voor 12,5% uit politici en medewerkers van gemeenten/provincie. De laatste 12,5% bestaat uit overige geïnteresseerden. Dat zijn mensen die niet ingeloot zijn, maar wel graag meedenken met het Burgerberaad Zorg Zeeland. Naast het Burgerberaad Zorg Zeeland is er een online participatieplatform Denk Mee Zorg Zeeland waar alle inwoners van Zeeland kunnen meedenken, meepraten en ideeën kunnen inbrengen.

Wat maakt het Burgerberaad Zorg Zeeland bijzonder?

Het Burgerberaad Zorg Zeeland is uniek. Niet eerder is er in Nederland een burgerberaad rond zorg gehouden. Daarnaast is het voor het eerst in de geschiedenis dat de colleges van alle 13 Zeeuwse gemeenten hebben ingestemd met zo’n gezamenlijk burgerberaad. Dit is dus een project van alle Zeeuwen. Iedereen is welkom. Wie je ook bent en waar je ook woont, elke inbreng is evenwaardig en belangrijk!

Voorafgaand aan het Burgerberaad Zorg Zeeland

Als voorbereiding op het burgerberaad heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie in november in alle Zeeuwse regio’s een inspiratiesessie georganiseerd. Daarin is aan betrokkenen van de gemeenten, provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitleg gegeven over het Burgerberaad Zorg Zeeland. Uiteraard was er ook ruimte voor vragen. De reacties op deze sessies waren erg positief. “Van Zeeuwen, voor Zeeuwen”, was het gevoel dat bleef hangen na de sessies.

En dan even praktisch

We willen zoveel mogelijk drempels voor deelname aan het Burgerberaad Zorg Zeeland wegnemen. Ingelote inwoners krijgen daarom een vergoeding voor hun deelname. Een groot deel van de bijeenkomsten vindt plaats in De Stenge in Heinkenszand. We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige mensen lastig is om naar Heinkenszand te reizen. We zoeken hier nog oplossingen voor. Wil je hierover meedenken? Of heb je andere ideeën? Laat het weten via info@denkmeezorgzeeland.nl. Het Burgerberaad Zorg Zeeland is van ons allemaal.