Edwin Leutscher start per 1 september als programmadirecteur voor de Zeeuwse Zorg Coalitie. De benoeming van Edwin is een stap die past bij de fase waarin de Zeeuwse Zorg Coalitie is beland. De samenwerking staat als een huis: nu is het vooral zaak dat inwoners en professionals het verschil gaan merken. Peter Bennemeer, voorzitter Zeeuwse Zorg Coalitie: “Edwin heeft ruime ervaring in complexe vernieuwingsprojecten in de zorg. Hij brengt langjarige ervaring en een bewezen track record binnen de zorg mee. Ook al voor het bestaan van de Zeeuwse Zorg Coalitie maakte hij zich hard voor de beschikbaarheid van de Zeeuwse zorg, bijvoorbeeld als programmamanager Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. Na een zorgvuldig sollicitatieproces waren de overduidelijke passie en drive van Edwin om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en zijn ruime kennis en ervaring en uitgebreide netwerk binnen de zorgsector, doorslaggevend.”

Edwin heeft meer dan 26 jaar ervaring in verschillende sectoren in de zorg in Nederland. Hij werkte bij zorgorganisaties als manager, programmamanager en adviseur in ziekenhuizen, bij organisaties in de VV&T, jeugdgezondheidszorg, revalidatie en huisartsenzorg en de afgelopen 6 jaar bij CZ. Als manager Regioregie bij CZ was Edwin één van de initiatiefnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De afgelopen jaren heeft hij in de praktijk ervaren dat regionaal maatwerk de oplossing is voor het dichten van de zorgkloof. Edwin: “Ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Brabant, maar Zeeland is een provincie die mij aan het hart gaat. De impact van de uitdagingen in de zorg en welzijn zijn hier dagelijks voelbaar. In het samenwerken en gezamenlijk bedenken van passende oplossingen voor deze uitdagingen blijkt Zeeland trendsettend te zijn. Als geboren Fries vind ik de Zeeuwse nuchtere mentaliteit heel prettig. En ik herken, mede vanuit die achtergrond, het specifieke karakter van een plattelandsprovincie. In mijn rol als programmadirecteur kijk ik er naar uit om – samen met professionals, bestuurders, management én inwoners – de volgende stappen te zetten.”

Edwin rondt de komende tijd zijn werkzaamheden bij CZ af en start 1 september bij de Zeeuwse Zorg Coalitie.

De Zeeuwse Zorg Coalitie
Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, hebben 62 partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het sociaal- en zorg domein, de dertien gemeenten, zorgverzekeraar CZ, Provincie Zeeland, het ministerie van VWS en de NZa werken samen met inwoners in een dynamisch netwerk aan passende zorg, gezondheidsbevordering en innovatieve oplossingen om de zorgkloof te dichten. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie en verantwoordelijkheid heen kijken. Het belang van Zeeland staat voorop!

Wind in de zeilen
Het Rijk, Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Zeeuwse Zorg Coalitie is een onderdeel van dit pakket.