Bijna 30 deelnemers van het Burgerberaad Zorg Zeeland reageerden op de oproep om deel te nemen aan de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Op dinsdagavond 27 juni was een eerste verkennende bijeenkomst bij het Adrz in Goes. De projectgroep Inwonerparticipatie leidde deze bijeenkomst.  

De aanwezigen bespraken de rol van de klankbordgroep, hoe zij als vertegenwoordiging van de inwoners betrokken kunnen blijven bij de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie.  Na de zomerperiode komt er een vervolgbijeenkomst met de klankbordgroep en een vertegenwoordiging van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dan worden vragen beantwoord en met elkaar besproken hoe de klankbordgroep vorm gaat krijgen.