Wethouder René Ruissen van de gemeente Hulst is al vanaf de start betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Voordat hij wethouder werd, werkte hij jarenlang in de zorgsector. Als onderzoeker en als verpleeghuismanager in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. “Ik was altijd al geïnteresseerd in het systeem van de gezondheidszorg. Het is zeer van belang dat we het anders gaan doen. We moeten de handen ineenslaan.”

Waarom ben je betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?
“We hebben een overkoepelend probleem; namelijk een schaarste aan middelen. En dat gaat niet over geld. Er zijn minder mensen om zorg te verlenen en meer mensen die zorg nodig hebben. De beschikbaarheid van zorg is dus niet meer vanzelfsprekend. Dat is de zorgkloof waar we het steeds over hebben. De gemeenten spelen een rol in het systeem van de gezondheidszorg. Als het gaat om preventie, maar zeker ook in de samenhang der dingen: we zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke omgeving, Wmo, schuldhulpverlening, de alcoholwet. Allemaal factoren die van invloed zijn op gezondheid en zorg. Ja, we moeten samenwerken om de zorg in Zeeland beschikbaar te houden. Maar tegelijkertijd is dat een  deel van de oplossing. Het anders kijken naar het begrip gezondheid is een minstens net zo belangrijk aspect.”

Je doelt op Positieve gezondheid. Wat betekent dat voor jou?
“Positieve gezondheid bestaat uit elementen die we allemaal al kennen. De kracht van het gedachtegoed is dat het in samenhang wordt gebracht. Daardoor gaat het leven. Het geeft inzicht in het feit dat je echt iets kunt doen aan je eigen gezondheid. En dat voorkomen makkelijker is dan je zou denken. Het is een kijk die maakt dat je niet voor alles wat je mankeert zorg nodig hebt. Maar soms ook acceptatie. Of steun zoeken bij elkaar. Je kunt allerlei problemen hebben, bijvoorbeeld eenzaam zijn of schulden hebben. Dat is niet goed voor je gezondheid. De oorzaak van een  gezondheidsprobleem is dus niet per se medisch van aard. Iedereen – gemeenten, zorgaanbieders en inwoners – kunnen dit gedachtegoed in de praktijk brengen. Als gemeente schrijven we elke 4 jaar een regionale gezondheidsnota. En om het Nationaal Preventie Akkoord verder inhoud te geven, is er nu een Zeeuws-Vlaams Preventie Akkoord. Daarin is Positieve Gezondheid een van de uitgangspunten.”

In 2022 staat inwonerparticipatie hoog op de agenda van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Waarom is dat belangrijk?
“Inwonerparticipatie krijgt in dit geval onder andere vorm door het organiseren van de G1000Zorg Zeeland. Ik ben heel enthousiast over die methodiek. Het is een manier die echt kan werken. Sowieso zal het met elkaar in gesprek gaan bewustwording creëren en we horen de mening van onze inwoners op het thema zorg. Dat is voor ons als gemeenten en alle andere partijen heel waardevol.”