Gezondheidscentra Vlissingen van start

In februari is de intentieverklaring voor de realisatie van drie gezondheidscentra in Vlissingen getekendIn deze gezondheidscentra komen de eerstelijnszorg, het sociaal domein en preventie samen.Het realiseren van een Zeeland  dekkend netwerk van gezondheidscentra, die dichtbij de inwoners een innovatief, multidisciplinair zorgaanbod bieden, is een pijler van het programma Toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland. In Vlissingen worden drie gezondheidscentra gerealiseerd volgens het innovatieve concept dat mede is uitgedacht door Vlissingse huisartsen. 

Een innovatief concept
Kenmerkend voor de gezondheidscentra, die in Vlissingen gerealiseerd gaan worden, zijn de volgende innovatieve aspecten: 

  • De gezondheidscentra zijn hechte samenwerkingsverbanden van professionals in de zorg en het sociaal domein. Met elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bewoners van bepaalde wijken in Vlissingen. De gezondheid wordt bevorderd door intensieve, multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt en de bevolking 
  • De gezondheidscentra worden deels virtueel, met onder meer:
    • Eén digitale “desk” voor de zorg en het sociaal domein
    • Logistieke processen, die zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden 
    • Telemonitoring en andere digitale gezondheidsapplicaties 
  • De gezondheidscentra gaan beschikken over moderne, slim ontworpen huisvesting, die de samenwerking tussen de betrokken professionals (zorg en sociaal domein) stimuleert.