“HerstelTalent is een cliëntgedragen zorginitiatief (van en door betrokkenen) met Zeeuwse roots. Het gaat uit van de kracht van gedeelde ervaringen en richt zich op de meest ontredderde en getraumatiseerde mensen”, zegt Philippe Delespaul, bestuurder HerstelTalent. De naam HerstelTalent staat symbool voor de unieke vaardigheden die iemand nodig heeft om met de uitdagingen die hij in het leven tegenkomt, en de eventuele klachten die dit met zich meebrengt, een bevredigend, hoopvol en zinvol leven te kunnen leiden.

Trendsetter herstelbeweging innovatieve zorg

Philippe: “HerstelTalent is een nationale en internationale trendsetter in de herstelbeweging innovatieve zorg. Als verbond van bezorgde burgers wil HerstelTalent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en met haar kennis bijdragen aan de regionale zorg in Zeeland. HerstelTalent is een belangrijke aanvullende bron in het Zeeuwse systeem van zorg en welzijn. Het kan niet ontbreken in een regionaal zorglandschap dat als doel heeft het verbeteren van de gezondheid van burgers in brede zin. Want het motto van succesvolle, goede zorg is ‘niets voor ons, zonder ons’.”

Allemaal ervaringsdeskundigen

Iedereen die bij HerstelTalent werkt heeft zelf ervaring met ingewikkelde levensomstandigheden en wat het betekent om ondanks dat, het leven op te pakken. De medewerkers zijn opgeleid om ervaringskennis deskundig in te zetten, in de ondersteuning van andere mensen die vastlopen in het leven. Cliënten ervaren bijvoorbeeld uitdagingen vanwege psychische of lichamelijke problemen, of een samenloop van omstandigheden zoals rouw, werkloosheid, dakloosheid, armoede of schulden. HerstelTalent combineert ervaringskennis met professionele en wetenschappelijke kennis. Medewerkers zoeken samen met cliënten naar hun unieke betekenis. Ze gaan uit van wie iemand is en wat die persoon belangrijk vindt. Hierdoor verschuift de aandacht van het probleem dat iemand ervaart naar zijn of haar krachten en mogelijkheden. Dat draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van cliënten.

Werkwijze

HerstelTalent werkt dichtbij huis in opdracht van onder andere gemeenten en in samenwerking met huisartsen, maatschappelijk werk en ggz-instellingen. Ze begeleiden mensen individueel, in groepen en in zelfregiecentra (laagdrempelige steunpunten) in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbinden van mensen die ervaringen kunnen delen in lotgenotengroepen, elkaar kunnen ondersteunen en op die manier een netwerk vormen in de wijken. Het gaat om met elkaar leven, ondanks alles.

Opleiden

HerstelTalent zet haar expertise ook in voor het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot ervaringsdeskundige of andere functies in de zorg. En ze ondersteunen mensen die tijdelijk niet meer kunnen werken bij hun re-integratie. Zo dragen zij direct bij aan het gezond houden van de Zeeuwse Zorg.