Inwoners over deelname aan Burgerberaad

De deelnemers zijn positief over hun deelname aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. Zo vond Gonnie Almekinders-Wiegeraad het: “Heel interessant, de zorg is een complex probleem.” Mededeelnemer Monique Flipse zegt: “Ik kijk terug op een leuke en unieke ervaring.” Daar sluit Jacques Serle zich bij aan: “Ik ben wijzer geworden en ik heb ook het gevoel dat ik mee mag denken, mee kán denken en dat je met elkaar een probleem aan het oplossen bent.”

Ook Jan Zwemer vond het een hele positieve ervaring. Hij zegt: ”De verbinding met elkaar was veel groter dan ik veronderstelde. Daarmee bedoel ik dát wat ons triggert en motiveert om de zorg meer menselijk en toegankelijk te maken, dat leefde enorm.” Ingrid Brilleman noemt het Burgerberaad Zorg Zeeland: “Een prachtige vorm van democratie met vele mooie, kwalitatief goede voorstellen. Een goede methode om de kloof tussen burger en overheid te dichten.”

Leerzame ervaring

Iedere deelnemer heeft wel wat geleerd tijdens het Burgerberaad. Jan Zwemer zegt hierover: “Ik had zelf een beeld van dat de zorg en de zorgverzekeraar vooral tegenspelers van elkaar waren. Maar er is me meer en meer duidelijk geworden dat zorgverleners en zorgverzekeraars veel meer partners van elkaar zijn geworden omdat ze elkaar nodig hebben. De een verzekert zorg, de ander moet dat bieden, ze hebben onderlinge afhankelijkheid. Dat is een van de punten die ik geleerd heb in de sessies met de experts.”

Ingrid Brilleman leerde samenwerken in een groep van diverse samenstelling waar iedereen een gelijke inbreng heeft. Ook Michel Verkouter ziet dat als positief punt: “Het was super mooi om op allerlei manieren ideeën te horen. En mensen en hun gedachtes rondom zorg te leren kennen. Er zijn veel verschillende invalshoeken in onze maatschappij. De zorg is iets prachtigs in Nederland. En in een Burgerberaad zijn we allemaal even bestuurder. Net zoals we bij het Nederlands elftal allemaal even bondscoach zijn.“

Grace Thümann kijkt ook terug op haar deelname als een leerzame, intensieve en leuke ervaring. “Er bestaan al veel mooie initiatieven maar nog te weinig in Zeeland. Het is nu tijd om het uit te voeren in het belang van de zorg.” De voorstellen in het Inwonerakkoord noemt Grace “voor een groot deel hele goede haalbare nuttige betaalbare voorstellen.” Ze hoopt daarom dat de beslispunten zo snel mogelijk uitgevoerd worden. “Vele beslispunten zijn uitvoerbaar door goede samenwerking, het aanpassen van werkprocessen en meer investering in zorgmedewerkers en studenten voor meer hulp en minder werkdruk.”

Uitvoering is een must

Op 3 juni klinken ook sceptische geluiden. Monique zegt: “Ik hoop dat er nu ook daadwerkelijk stappen worden gezet om de zorg dragelijk, toegankelijk en betaalbaar te houden. Rekening houdend met de cliënt/patiënt (zorgvrager) en zorgverlener.” Michel Verkouter vult aan: “Ze verwachten van de burgers initiatief en creativiteit. Dit moet je belonen. Op zijn minst door heel helder uit te leggen wat je ergens mee gaat doen… ”

Ingrid bevestigt het geluid van andere deelnemers over de daadwerkelijke uitvoering van de voorstellen. “Uitvoering van de voorstellen is een must. Dat is meerdere keren toegezegd. Bovendien zouden inwoners het vertrouwen in organisaties kwijtraken als de plannen niet worden uitgevoerd.” Jan sluit zich hierbij aan: “Is dit nu een einde of is het een nieuw begin? Ik hoop echt dat het een begin is van een prachtige evolutie hier in Zeeland. Iedereen denkt en doet voor zichzelf. Dat is niet alleen Zeeuws, dat zit in onze systemen. Kunnen we dat nu overwinnen en met elkaar meer gezamenlijkheid creëren? Dat vind ik wel een hele grote uitdaging en daar maak ik me zorgen over.”