Op zaterdag 1 juni vond het ‘Burgerberaad Zorg Zeeland: 1 jaar later’ plaats. Een moment om stil te staan bij wat er het afgelopen jaar is gedaan met het Inwonerakkoord Zorg Zeeland. Op 3 juni 2023 nam de Zeeuwse Zorg Coalitie het akkoord in ontvangst met de belofte de voorstellen, indien mogelijk, uit te voeren. Deelnemers aan het burgerberaad hadden nog twijfels, “eerst zien, dan geloven.” Inmiddels zijn ze trots op wat er tot nu toe is bereikt.

Op de goede weg

De meeste voorstellen uit het inwonerakkoord zijn nog niet (volledig) uitgevoerd. “Zo ver zijn we nog lang niet maar we zijn heel tevreden dat we aan tafel zitten en dat er naar ons geluisterd wordt. Er is een zaadje geplant maar er gaat gewoon tijd overheen”, zegt John van Veenhuizen, deelnemer burgerberaad en lid Klankbordgroep Zorg Zeeland. Ook Arlette Uitterhoeve, deelnemer burgerberaad en inmiddels projectleider inwonerparticipatie, is tevreden. “Dit is een proces van jaren: echt iets van de lange adem.” Teleurgesteld is ze zeker niet. “Dat inwoners aan tafel zitten, is al een hele grote stap.” Elga van Dartel, programmamanager Inwonerparticipatie vult aan “Er lijken misschien nog weinig concrete uitkomsten te zijn maar geduld is een schone zaak. Niet alles gaat in één keer. We hebben met dit akkoord echt iets geplant met elkaar. Inwoners en patiënten worden echt gezien en hebben een stem. We laten dit akkoord niet los.”

Foto door Evert van Moort: Arlette Uitterhoeve

Eerste stappen gezet

Angela Bras, bestuurder SVRZ en lid kernvertegenwoordiging Zeeuwse Zorg Coalitie, is trots. Trots op de vrijwilligers die met de voorstellen aan de slag zijn gegaan. “Afgelopen jaar was veel praten en naar elkaar luisteren maar de eerste stappen worden gezet. Zo zijn gemeenten en zorgcoöperaties in gesprek over voldoende en passende zorgwoningen, want daar is gebrek aan. Dat is een grote winst, al kan het nog wel een tijd duren voordat die gebouwd worden.”

Terugkomdag