Acute zorg op de juiste tijd, op de juiste plaats en door de juiste persoon daar zet de Zeeuwse Zorg Coalitie zich voor in.

Duurzame spoedzorg in Zeeland

Goed georganiseerde acute zorg in Zeeland is van cruciaal belang. Het is de ruggengraat van toegankelijke zorg. Maar er is krapte in personeel. We pakken deze uitdaging in Zeeland van twee kanten aan. We werken aan het verminderen van de acute zorgvraag én aan het zo optimaal mogelijk verdelen van patiënten over de beschikbare gespecialiseerde zorgverleners.

De herinrichting van de acute zorg in Zeeland focust zich op een integrale benadering vanuit de hele keten: een fundamenteel andere inrichting van het landschap van zorg en welzijn, ook buiten kantooruren. Alleen op die manier realiseert Zeeland een duurzaam acute-zorgmodel.

De projecten die we gaan versnellen zijn:

  • het realiseren van een spoedplein bij ZorgSaam in Terneuzen;
  • passende acute zorg bij Adrz in Goes

Dit zijn intensieve samenwerkingen tussen de Huisartsenspoedpost van De huisartsenconnectie en Nucleuszorg en de Spoedeisende Hulp. Ook de acute ggz wordt bij de ontwikkeling aangesloten.

Outreachende acute zorg

Daarnaast werken we aan outreachende acute zorg: het efficiënter inzetten van professionals die een huisbezoek brengen door intensieve samenwerking binnen de keten. Een voorbeeld is de samenwerking in de aanpak van dakloosheid en straattriage bij verplichte zorg vanwege een psychische aandoening (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Zorgcoördinatiecentrum

Ook zetten we een Zorgcoördinatiecentrum op: een zorgcoördinatiefunctie voor het ombuigen van spoed naar zelfzorg, dagzorg, of de juiste plek in de keten. We werken aan de preventie van instroom en de optimalisatie van de uitstroom van acute zorg. Eerst onderzoeken we welke zaken de instroom en snelle uitstroom bepalen. Daarna voeren we op basis daarvan procesverbeteringen uit.