Veilig, snel en betrouwbaar

Steeds vaker wordt zorg op afstand geleverd of worden digitale toepassingen ontwikkeld en ingezet bij preventie, diagnostiek en behandeling. In Zeeland is volop ruimte om nieuwe digitale toepassingen te ontwikkelen, de werking te onderzoeken en uiteindelijk te gebruiken.

Voordelen

De Zeeuwse Zorg Coalitie richt zich bij digitalisering van de zorg op het (verder) ondersteunen van een dataplatform (netwerkdossier) en zelfservice. Dit heeft meerdere voordelen voor patiënten en cliënten.

Digitalisering richt zich op de inzet van innovatieve digitale oplossingen en samenwerking om de zorgverlening efficiënter te laten verlopen.

Ze krijgen door triage, inzage en voorlichting meer inzicht in welke zorg of ondersteuning ze wel of niet nodig hebben. Ook is er meer zorg op afstand mogelijk door nieuwe manieren van communicatie, het volgen van metingen en het digitaal ontvangen van een diagnose en/of behandeling. Verder behouden patiënten en cliënten zelf de regie doordat zij hun voorkeuren kunnen aangeven en afspraken inplannen wanneer het hen uitkomt.

Noodzakelijk middel

Digitalisering is een middel; geen doel op zich. Verdere digitalisering leidt tot veilige informatie-uitwisseling in Zeeland en kortere wachttijden. Het vereenvoudigt en versnelt contact tussen cliënt/patiënt en zorg-/hulpverlener en verlaagt de registratielast voor professionals. Digitalisering is een noodzakelijk middel om de andere thema’s uit het regioplan te ondersteunen met de nodige ICT-, technologie- en digitale oplossingen. Daar zal het geld uit deze aanvraag dan ook voor worden gebruikt.