Inwonerparticipatie: denk en praat mee over de zorg in Zeeland.

Er worden nog te vaak besluiten genomen over de (her)inrichting van zorg en preventie zonder inwoners hierbij te betrekken. Dat pakken wij in Zeeland anders aan. Wij kiezen in de besluitvorming én uitvoering van plannen voor samenwerking tussen zorgaanbieders, financiers en inwoners. Inwoners denken actief mee, adviseren en nemen deel aan alle projecten en processen die betekenisvol zijn voor inwoners. Met deze inwonerparticipatie bereiken we de betrokkenheid en steun van de inwoners van Zeeland bij veranderingen in de zorg.

De stem van de inwoner

In 2023 hebben we een fysiek Burgerberaad Zorg Zeeland georganiseerd en ontwikkelden we een online participatieplatform: Denk Mee Zorg Zeeland. Op het platform kunnen inwoners van Zeeland en betrokken organisaties op een makkelijke manier meedenken en -doen aan een gezond Zeeland en goede (toekomstige) zorg. Daarbij telt ieders stem even zwaar. Het burgerberaad leverde op 3 juni 2023 het Inwonerakkoord Zorg Zeeland op met 85 concrete voorstellen. Voorstellen van inwoners om de zorg in Zeeland te verbeteren.

Klankbordgroep Zorg Zeeland

Na 3 juni is een Klankbordgroep Zorg Zeeland opgericht met 25 deelnemers van het burgerberaad. Zij blijven als vertegenwoordiging van inwoners betrokken bij het uitvoeren van het Inwonerakkoord en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit doen zij vanuit de Klankbordgroep, door erover te praten met andere inwoners en het online platform Denk Mee Zorg Zeeland. “We hebben elkaar hard nodig om de voorstellen uit het Inwonerakkoord te realiseren”, zegt Edwin Leutscher, programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Inwoners, zorg- en hulpverleners, bestuurders, zorgverzekeraars én de landelijke overheid. Alleen samen gaan we écht het verschil maken.” De programmadirecteur vervolgt: “Daarom zijn we blij met de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Deze inwoners bewaken de uitvoering van het Inwonerakkoord. Ook kunnen zij organisaties, programma’s of projecten helpen door hun mening te geven bij het maken van beleid en het opzetten van nieuwe projecten.”

Impact

Met het geld uit deze IZA-aanvraag gaan we inwonerparticipatie verder uitbreiden. De rol van de inwoner als partner moet duidelijker worden. Ook gaan we verder met de uitvoering van de voorstellen uit het Inwonerakkoord Zorg Zeeland. De verwachting is dat meer betrokkenheid en steun van inwoners zorgt voor een snellere uitvoering van een nieuwe aanpak. En dat bespaart dan weer zorgkosten. Daarnaast bedenken inwoners oplossingen voor knelpunten in de zorg die aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. Zo stijgt ook de kwaliteit van zorg.