Zorg- en hulpverleners dicht bij inwoners 

Kerngezond is een lokaal samenwerkingsverband dat professionals uit het medisch en sociaal domein verbindt en ondersteunt. De zorg- en hulpverleners, gemeenten én zorgverzekeraars nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan individuele inwoners én de wijken die zij bedienen. “Kerngezond heeft gezorgd voor wederzijds vertrouwen tussen de verschillende zorgverleners. En meer begrip voor elkaars positie”, legt Philip Noordholland Reekers, apotheker bij Apotheek de Singel in Vlissingen uit.  

Investeren

In Kerngezond-centra werken onder andere huisartsen (en hun teams), gemeentelijke buurtteams, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, zorgverleners uit het ziekenhuis, gemeenten en andere zorgaanbieders nauw samen. Met een brede kijk op (positieve) gezondheid werken zij aan goed afgestemde, betaalbare zorg en ondersteuning dicht bij inwoners. En aan een gezonde omgeving voor de zorg- en hulpverleners die in Kerngezond werken.

Huisarts Wouter Umans van Huisartsenpraktijk de Getijden in Vlissingen: We investeren in de patiënt: kijken naar de kracht van de mens. Hoe zorgen we ervoor dat iemand zo lang mogelijk zo gezond en zelfstandig mogelijk kan leven? We investeren in zorgvernieuwing: wat kan beter, efficiënter, praktischer, digitaler? En, we investeren in de zorgverleners zelf: hoe zorgen deze voor zichzelf, zodat de zorgverlener er óók in de toekomst voor de patiënt kan zijn? 

Aanpak

De aanpak van Kerngezond is gericht op twee elementen:

  • De vraag naar zorg en ondersteuning van inwoners op lokaal niveau voorkomen. Dit doen ze door in te zetten op Positieve Gezondheid, preventie (bijvoorbeeld Welzijn op Recept, valpreventie en medicijnchecks), zelf- en samenredzaamheid en door zich met informatie uit data voor te bereiden op veranderende zorg- en ondersteuningsvragen.
  • Het aanbod en team van zorg- en hulpverleners hier passend op afstemmen en slimmer organiseren, door het inzetten op domeinoverstijgende samenwerking (bijvoorbeeld door betere verbinding met het sociaal domein), integraal perspectief en digitaal is normaal (bijvoorbeeld door het digitaliseren van triage en automatiseren administratieve handelingen).

Uitbreiding Kerngezond

Tot nu toe is Kerngezond actief in de gemeenten Vlissingen en Hulst en is vorige week ook het startsignaal gegeven voor Kerngezond Terneuzen. Met het geld uit deze IZA-aanvraag, aangevraagd via De huisartsenconnectie en Nucleuszorg, wordt Kerngezond uitgebreid naar andere Zeeuwse gemeenten. Huisarts Mattijs Bordui van Huisartsenpraktijk Bordui in Vlissingen: “Ik en mijn collega’s in de huisartsenpraktijk geloven enorm in de werking van Kerngezond. We moeten alles aangrijpen om goede zorg in Zeeland beschikbaar en toegankelijk te houden. Als we niets doen, kunnen we dat niet garanderen.”