Juiste zorg op de juiste plek

Passende zorg leidt tot de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek en het juiste moment én tot meer tijd voor de patiënt. Samen met patiënten en cliënten kijken zorg- en hulpverleners welke zorg het beste bij hen en hun persoonlijke situatie past. Soms is dat zorg of ondersteuning op een andere plek. En soms leidt het gesprek tot de keuze om niet te behandelen.

We focussen minder op ziekte en behandeling en meer op gezondheid en wat iemand wel kan. We stoppen met diagnostiek, zorg en ondersteuning die geen meerwaarde heeft. Voor zorg- en/of hulpverleners betekent passende zorg ook passende patiënten. Patiënten die zij echt kunnen helpen. Adrz, ZorgSaam, SVRZ, Allévo, WVO Zorg/Zorgstroom, Zorggroep Ter Weel en Emergis gaan aan de slag met passende zorg projecten. Met eigen programma’s maar met een samenhangende, elkaar versterkende impact voor ogen. De organisaties en zorgverleners geven zelf inhoudelijk invulling aan de projecten.

VVT

Binnen de Zeeuwse VVT (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) sector wordt Passende Zorg neergezet als één programma vanuit de Zeeuwse Verbinding: een samenwerking tussen vijf VVT-instellingen. Dat zijn Allévo, SVRZ, Ter Weel, ZorgSaam en de recent gefuseerde organisatie WVO Zorg/Zorgstroom waarvan de nieuwe naam nog niet bekend is. De focus ligt op het optimaliseren van de nachtzorg, technologische innovaties en het centraliseren van geriatrische revalidatie zorg (GRZ) bedden in de regio. Dit laatste gebeurt in samenwerking met Revant.

Twee technologische innovaties die ingezet gaan worden in de ouderenzorg zijn bijvoorbeeld:

  • Een slimme bedsensor geeft inzicht in het slaapritme van bewoners. Hiermee krijgen de medewerkers van de nachtdienst meer overzicht over de bewoners en kunnen behandelaren gericht zorg verlenen. Een beperkte pilot laat zien dat de nachtdienst minder fysieke en mentale werkbelasting ervaart door de slimme bedsensor.
  • Met het gebruiken van slim incontinentiemateriaal weet het zorgpersoneel wanneer een bewoner verschoond moet worden. Dat geeft meer comfort voor de bewoner en minder onnodige zorgmomenten en materiaalverbruik.

Ziekenhuiszorg

Binnen de Zeeuwse Medisch Specialistische Zorg (MSZ) werken ziekenhuizen ZorgSaam en Adrz nauw samen op Passende Zorg, waardoor lessen onderling eenvoudig uit te wisselen zijn. Er worden bijvoorbeeld projecten opgestart zoals chatten met de dokter, het herkennen van botbreuken met Artificial Intelligence en de organisatie van zogenaamde zorgstraten.

Wil je een overzicht van alle passende zorg projecten? Bekijk ze hier.

Passende zorg betekent de juiste zorg op de juiste plek

GGZ

Om de ggz in Zeeland toegankelijk en beschikbaar te houden en passende zorg te bieden, besteedt Emergis het IZA-geld aan:

  • het realiseren van het netwerk mentale gezondheid Zeeland;
  • de inzet van Positieve Gezondheid;
  • verdergaand ambulantiseren (dus mensen en hun naasten zo veel mogelijk in hun eigen omgeving ondersteunen);
  • het verlichten van de administratieve lasten voor haar medewerkers

Ook kan Emergis nu nog meer doorpakken in het digitaliseren van de zorg. Bijvoorbeeld door Enter verder te ontwikkelen met virtual reality en eHealthtoepassingen steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van haar manier van zorg verlenen te maken. Hierbij staat voorop dat de behandeling en begeleiding hoe dan ook persoonlijk blijven met inzet van verschillende manieren en middelen. Digitaal als dat kan en fysiek als dat nodig is.