Passende aandacht voor de patiënt 

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte. Zeeuwse huisartsen(praktijken) zijn daarmee de spil in de zorg van Zeeland en vervullen een poortwachtersrol in het zorgsysteem. Toekomstbestendige huisartsenzorg in Zeeland is dus van vitaal belang.

Het toegankelijk houden van de huisartsenzorg bereiken we in Zeeland onder andere door:

  • digitalisering;
  • verminderen van registratielast;
  • samenwerking; zowel onderling, als tussen het medisch en sociaal domein.

Dat zorgt voor meer passende aandacht voor de patiënt, minder werkdruk en meer werkplezier voor de huisartsenpraktijk.

Communicatieoplossing

De middelen uit deze IZA-aanvraag gebruiken we voor toekomstbestendige huisartsenzorg voor één project. Namelijk het realiseren van één moderne, uniforme communicatieoplossing inclusief digitale zelftriage, voor de huisartsenpraktijken aangesloten bij De huisartsenconnectie en Nucleuszorg. Met behulp van digitale zelftriage beantwoorden patiënten voorafgaand aan hun contact met de assistente een aantal vragen.

De patiënt voelt zich hierdoor direct geholpen en de assistente kan patiënten op basis van urgentie te woord staan. Herko Wegter, Projectleider Toekomstbestendige Huisartsenzorg: “Door patiënten van tevoren enkele zelftriage vragen te laten beantwoorden zijn zij bewuster bezig met hun klacht. Dit vergroot hun betrokkenheid en zelfredzaamheid. De gesprekstijd wordt dankzij deze voorinformatie significant verkort, waardoor de werkdruk van onze assistenten wordt verlaagd en zij meer tijd hebben voor kwetsbare patiënten.” We houden rekening met inwoners die minder goed om kunnen gaan met digitale tools en zorgen dat ook zij toegang houden tot huisartsenzorg.

Voordelen

Onnodige fysieke consulten worden voorkomen door consulten in te plannen nadat uit digitaal of telefonisch contact blijkt dat dit nodig is. Ook kunnen terugbelafspraken wachttijden voorkomen en biedt het systeem de mogelijkheid om huisartsenpraktijken voor elkaar te laten waarnemen op afstand.

Herko Wegter: “Wij leggen met deze communicatieoplossing een technisch fundament in onze regio zodat onze praktijken makkelijk en snel voor elkaar kunnen waarnemen bij uitval. Zo blijft huisartsenzorg toegankelijk voor onze inwoners.” Door deze nieuwe manier van het leveren van zorg worden patiënten sneller geholpen en verlaagt de druk op zorgprofessionals waardoor het werkplezier wordt vergroot.

“Ondanks digitale innovaties blijft telefonisch contact essentieel in onze Zeeuwse huisartsenpraktijken. Dit nieuwe telefoonsysteem, afgestemd op patiënten en praktijken, versterkt de verbinding met patiënten, collega’s en de hele regio. Zo behouden we deze cruciale connectie ook in de toekomst en blijft huisartsenzorg beschikbaar voor patiënten die onze zorg écht nodig hebben”, zegt huisarts en Chief Medical Information Officer bij De huisartsenconnectie Tim Molenaar.