Minder administratie meer tijd voor zorg

Er zijn binnen de zorg veel administratieve lasten die niet nuttig zijn. Deze taken leiden tot ergernis bij zorgverleners en kosten veel tijd. In Zeeland stoppen we met onnodige administratieve lasten.

Vermindering registratielast zorgt voor meer tijd voor patiënten/cliënten

We gaan alleen kwaliteitsindicatoren registreren die écht waarde toevoegen voor professionals en patiënten of cliënten. Deze registraties gaan we, net als het aanpassen van werkwijzen rondom rapporteren en het bestellen van medicatie, zoveel mogelijk automatiseren. Dan is er meer tijd voor patiënten en cliënten en minder werk- en regeldruk en daardoor meer werkplezier voor zorgverleners. Ook is er dan meer ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Adrz, ZorgSaam, SVRZ en Emergis starten met projecten om registratielast te verminderen.

Bottom-up strategie

De aanpak bestaat uit twee delen. Als eerste stoppen we zoveel mogelijk met onnodige administraties en als tweede voorkomen we nieuwe administratieve lasten in de toekomst. Hierin is het uitgangspunt om aan te sluiten bij successen uit landelijke lijnen om eventuele dubbelingen te voorkomen. Uit ervaring blijkt echter dat veel administraties zelfopgelegd zijn. Zeeland werkt daarom met een bottom-up strategie. Die strategie bestaat uit drie delen:

  • vanaf de spreekkamer verkennen welke registraties wel en niet zinvol zijn;
  • de grenzen van de verplichtingen opzoeken;
  • bij botsing tussen verplichting en zinvolheid het gesprek aangaan met autoriteiten.

Zo ontstaat eigenaarschap, worden landelijke trajecten gevoed met relevante input uit de praktijk én maken we gebruik van de unieke kans in Zeeland om juist ook te kijken naar vermindering registratielast binnen de keten.

Ziekenhuiszorg en ggz

Er is veel onderzoek beschikbaar over de mate waarin kwaliteitsregistraties in de ziekenhuiszorg tot administratieve lasten leiden. We starten daarom met de meest concrete aanknopingspunten binnen de medisch specialistische zorg en verbreden snel naar de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.

Thuiszorg

SVRZ heeft al verschillende projecten lopen in het kader van vermindering registratielast met name gericht op ZorgThuis:

  • Een nieuwe zorgplancyclus op basis van de factchecker wijkverpleging: de factchecker biedt helderheid over praktijkvragen over registraties en geeft tips voor het verminderen van de administratieve last. Uit de toepassing van de factchecker op de zorgplancyclus zijn concrete aanbevelingen gekomen met kansrijke gebieden om de registratielast van professionals te verminderen. SVRZ is net begonnen met de uitrol van de vernieuwde zorgplancyclus. Anoek Lokker, zorgmanager ZorgThuis: “Wijkverpleegkundigen gaven bij de start van dit traject aan dat ze het fijn vinden dat de zorgplancyclus gaat passen bij hoe zij werken in de thuiszorg.”
  • De pilot Elektronische ToedieningsRegistratie (ETDR) extramuraal: ETDR zorgt voor bijgewerkte gegevens over de medicatie van patiënten. De zorgprofessional hoeft dan niet meer te bellen om papieren aftekenlijsten te ontvangen en het bestellen van medicatie wordt ook geautomatiseerd. Verder wordt de zorgprofessional optimaal ondersteund in het uitvoeren van de dubbele controle. Dit verbetert de kwaliteit van medicatieveiligheid en controles. SVRZ heeft ETDR al intramuraal ingezet. Uit de resultaten blijkt dat professionals tijd over houden én dat de kwaliteit van zorg stijgt.

De wens is om naast deze lopende projecten ook na te denken over extra projecten met de mogelijkheid om de registratielast te verminderen zoals: 5 minuten registratie, werkwijze cliëntrouteplanning en efficiëntere samenwerking in de eerstelijn door ontdubbeling WMO en wijkverpleging.