Kiek Zeeland is een kleine organisatie die specialistische GGZ biedt voor kinderen en jongvolwassenen. Algemeen directeur Eva van den Dries-Wisse legt uit wat Kiek Zeeland doet om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden.

Uitdagingen in de zorg

“Kiek biedt heel specifieke zorg. Wanneer andere zorgaanbieders die ongeveer hetzelfde doen als wij hun aanbod afbouwen of kampen met personeelstekorten, zien wij het aantal aanmeldingen en daarmee de wachtlijsten heel erg oplopen. Die cliëntengroep wordt dan niet meer op tijd geholpen. Binnen Kiek hebben wij geen last van personeelstekort omdat wij al heel veel doen op het gebied van goed werkgeverschap. Maar wij hebben er dus wel last van wanneer andere organisaties in de regio kampen met personeelstekorten. We moeten het echt met z’n allen doen, we kunnen dit niet alleen als Kiek zijnde.”

ZZRJ biedt passende zorg

“Vier jaar geleden zijn we een samenwerkingsverband in de jeugdhulp gestart, genaamd Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ). Binnen de ZZRJ bundelen Zeeuwse jeugdhulpaanbieders de krachten voor best passende zorg (en kortere wachttijden). De toekomst van de zorg ligt namelijk in het ‘samen’ doen. In de ZZRJ bieden wij met 5 hoofdaannemers en 13 onderaannemers samen het hele palet aan jeugdhulpproducten. We werken intensief samen om adequaat te kunnen opschalen en afschalen. Een aanmeldteam bekijkt of we door samenwerking met de andere organisaties de zorgkosten van een aanmelding omlaag kunnen brengen. In plaats van direct behandelen bij Kiek kan er bijvoorbeeld eerst 6 maanden een begeleider van Klaver4 worden ingezet. Een begeleider komt bij het gezin thuis, kan daar al veel hulp bieden en is goedkoper per uur. Na de wachttijd bij Kiek wordt bekeken wat er nog aan GGZ-vraag overgebleven is. De dure behandeling bij Kiek is dan veel korter, bijvoorbeeld 6 maanden voor alleen een traumabehandeling. Onze behandelingen vinden op locatie plaats. Het opbouwen van een band met een jongere en het gezin had een behandelaar dan veel meer tijd gekost, ongeveer 18 maanden. Door samen te werken wordt het gezin sneller geholpen en is er geen wachttijd want begeleiders zijn meestal direct inzetbaar. Bovendien is er maar een korte ggz-behandeling nodig waardoor wij andere casussen kunnen oppakken. Dat soort combinaties tussen begeleiding in huis en specialistische ggz is een goed voorbeeld van passende zorg want de kosten gaan omlaag en het rendement gaat omhoog. De ZZRJ brengt de ideeën achter passende zorg direct in de praktijk.”

Voordelen van samenwerking

“In de afgelopen vier jaar schoven de organisaties slechts een klein deel van de aanmeldingen door naar het aanmeldteam van de ZZRJ. Dat gaan we nu omdraaien. Per 1 oktober starten we met een pilot van een jaar. Aanmelden bij de 5 hoofdaannemers is dan niet meer mogelijk. We gaan één voordeur creëren waar cliënten, ouders en verwijzers kunnen aanmelden en dat is ZZRJ. Het voordeurteam bekijkt dan voor alle aanmeldingen welke zorg het beste past bij de situatie. Als alles goed gaat volgen de 13 onderaannemers daarna ook. De winst van deze andere aanpak is al merkbaar. Op kleine schaal zien we al lagere kosten en meer resultaat. Per 1 oktober verwachten we grotere effecten omdat vanaf dan alle aanmeldingen volgens de nieuwe werkwijze worden opgepakt.”

Maar er zijn meer voordelen legt Eva uit: “Binnen de ZZRJ werken we ook digitaal samen. Zo kan een medewerker van Klaver4 rechtstreeks in het EPD van Kiek werken. Dat zorgt voor administratieve lasten verlaging en het veilig kunnen delen van cliëntgegevens.”

“Voor Kiek is de ZZRJ het antwoord op een langslepende vraag. Wij zijn heel goed in de specialistische GGZ maar missen alles eromheen. Door ervoor, erna of tijdens de behandeling ook andere hulpvormen in te zetten besparen we veel kosten. Dát is het enorme succes van deze samenwerking en daarom ben ik zo blij dat dit gaat gebeuren.”