In het onlangs verschenen rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ legt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de vinger op de zere plek. De grenzen van het huidige zorgbeleid komen in zicht. De raad stelt dat zowel in omvang, kosten als maatschappelijk draagvlak de groei op termijn onhoudbaar is. Zonder keuzes is de zorg zoals we die nu kennen niet meer vanzelfsprekend. Een uitdaging in heel Nederland, die op sommige plekken in Zeeland op dit moment al wordt ondervonden.  

Het rapport is een wake-up call, maar het is niet de eerste keer dat de houdbaarheid en vanzelfsprekendheid van de zorg bespreekbaar wordt gemaakt. Het rapport onderschrijft de door de ZZC ingezette weg en is een bevestiging van de keuzes die in Zeeland gemaakt worden.  

De druk van de groeiende zorgvraag als gevolg van onder meer vergrijzing en toenemende welvaartziektes zet de zorg in de regio onder druk. Zonder ingrijpen zijn er niet genoeg zorgmedewerkers om iedereen in de regio te voorzien van de zorg die nodig is. Door samen en slimmer te werken, kijken naar passende zorg en vernieuwende oplossingen maar ook door aandacht voor preventie en gezondheid, werkt de Zeeuwse Zorg Coalitie aan hun ambitie: de Zeeuwse zorg toegankelijk houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen.  

Lees hier de samenvatting van het rapport.