Gisteren sloot de inschrijving voor het Burgerberaad Zorg Zeeland. In totaal hebben meer dan 750 Zeeuwen zich aangemeld. De organisatie is erg blij met deze cijfers. Pascalle de Looff, projectleider Burgerberaad Zorg Zeeland: “Het is fijn dat er zoveel belangstelling is voor het Burgerberaad Zorg Zeeland en vooral dat er in alle categorieën genoeg aanmeldingen zijn.”

Inge Tra, lid projectteam Burgerberaad Zorg Zeeland, vult aan: “Je zou zeggen als er 300 plekken zijn, dan is 300 aanmeldingen voldoende maar dat is niet zo. We willen namelijk dat iedereen in Zeeland vertegenwoordigd is. Daarom is de loting van vandaag zo belangrijk. Uit de groepen die minder vertegenwoordigd zijn in het aantal aanmeldingen mag een groter percentage straks daadwerkelijk deelnemen aan het Burgerberaad. Uit oververtegenwoordigde groepen zullen we meer mensen teleur moeten stellen. Zo zijn de 300 deelnemers straks een goede mix van de hele Zeeuwse bevolking.”

 

Pascalle: “We voldoen aan de normeringen die nodig zijn wat betreft het aantal inwoners, ambtenaren/politici, professionals uit zorg, welzijn en onderwijs en overige geïnteresseerden. We kunnen zelfs 10% extra inloten in verband met mogelijke afvallers. Ook de verdeling over leeftijdscategorieën, gemeenten en opleidingsniveaus is in orde. In het begin zagen we dat het aantal aanmeldingen van bepaalde categorieën zoals jongeren en ambtenaren/politici achterbleef. Toen hebben we in onze communicatie extra aandacht besteed aan het bereiken van deze groepen en inmiddels zien we dat er ook uit deze groepen voldoende aanmeldingen binnen zijn. Dat geeft wel voldoening.”

Het verlossende woord

Uiterlijk morgen krijgt iedereen die zich heeft ingeschreven te horen wie daadwerkelijk mag deelnemen aan het Burgerberaad Zorg Zeeland en wie niet. Voor de gelukkigen vindt zaterdag 11 februari de eerste bijeenkomst plaats. Maar ook de mensen die worden uitgeloot kunnen meedenken. Iedereen kan zijn stem laten horen op www.denkmeezorgzeeland.nl. Je kunt vragen stellen, je mening geven en ideeën delen. Door actief te zijn op dit online platform hebben inwoners, net als bij het burgerberaad, invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg.

Burgerberaad Zorg Zeeland

Inge legt uit hoe het Burgerberaad Zorg Zeeland verloopt: “Op 11 februari gaan de 300 deelnemers met elkaar in gesprek om onderwerpen te bepalen die zij belangrijk vinden als het gaat om de zorg in Zeeland. Als die onderwerpen bepaald zijn, gaan ze de komende maanden aan de slag om die ideeën uit te werken. Dan verzamelen ze informatie over het onderwerp of spreken met mensen die zij graag willen spreken om er zo voor te zorgen dat ze een goed voorstel kunnen neerleggen. Vervolgens mogen alle deelnemers stemmen welke voorstellen in het Inwonerakkoord komen. Dit Inwonerakkoord wordt daarna aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie met het verzoek de voorstellen uit te voeren.”