Er zijn weer twee nieuwe deelnemers toegetreden tot de Zeeuwse Zorg Coalitie, Manteling en Reumazorg ZWN. Met de 66 deelnemende partijen binnen ons samenwerkingsverband én de inwoners van Zeeland houden we Zeeland samen gezond. Mira Weber, directeur van Manteling, en Josien Veris, voorzitter raad van bestuur Reumazorg ZWN, leggen uit waarom ze bij ons zijn aangesloten.

Manteling

Manteling is een zelfstandige organisatie en heeft 25 jaar ervaring met het helpen van mantelzorgers en het ondersteunen van mensen die kwetsbaar zijn. Dat laatste doen ze door zorgvrijwilligers in te zetten bij kwetsbare mensen in de gemeente Veere en Middelburg. Verder spreken ze dagelijks met mantelzorgers om te horen waar zij mee worstelen. Op die manier kunnen ze Mantelzorgers het best ondersteunen. Daarnaast heeft Manteling een Zeeuws innovatieprogramma waarbinnen vernieuwde projecten rondom informele zorg worden uitgevoerd.

Mira legt uit waarom Manteling bij de Zeeuwse Zorg Coalitie is aangesloten: “De demografische ontwikkelingen in Zeeland, het beleid van langer zelfstandig wonen en krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat er steeds meer gevraagd wordt van mantelzorgers. Ook wordt rondom ons gekeken wat vrijwilligers kunnen bijdragen in zorgstructuren. Wij willen de vraag graag omdraaien en meedenken hoe de professionele zorg aanvullend kan zijn op de informele zorg. Hiermee denken we een interessante bijdrage te kunnen leveren aan de Zeeuwse Zorg Coalitie in het dichten van de zorgkloof.”

Reumazorg ZWN

Reumazorg ZWN is een specialistisch reumacentrum met zes locaties in Zeeland. Ze leveren mensgerichte reumazorg in een kleinschalige, poliklinische setting met korte wachttijden. De zorg wordt integraal rondom de patiënt georganiseerd, waar expliciet ook aandacht is voor de psychosociale kant. Zo probeert Reumazorg ZWN de kwaliteit van leven voor hun patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

“Kwaliteit van zorg betekent voor Reumazorg ZWN een zo laag mogelijke ziekteactiviteit bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, maar ook de kwaliteit van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor álle patiënten. Wij vinden het daarom belangrijk om intensief samen te werken met huisartsen en andere specialisten die verwant zijn aan reumazorg. De samenwerking is er vanaf het begin geweest en zal in de komende jaren alleen maar intensiveren. Daarom zijn wij aangesloten bij Zeeuwse Zorg Coalitie”, vertelt Josien.