De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft een uniek dashboard ontwikkeld. Daarmee wordt de voortgang en effectiviteit gemeten van de vele initiatieven die samen de toegankelijkheid van goede zorg en ondersteuning in de regio moeten garanderen. Het is voor het eerst dat er binnen een regio op deze manier informatie wordt gedeeld. Peter-Paul Essers, projectleider van de werkgroep Data en Lange Termijn Agenda, is betrokken bij de ontwikkeling van het dashboard en legt uit hoe het werkt en waarom andere regio’s naar Zeeland kijken als voorbeeld.

“De opzet is eenvoudig. Op het dashboard van de Zeeuwse Zorg Coalitie is te zien wat onze doelen zijn, welke projecten we daarvoor inzetten en of we op schema lopen.” En dat is volgens Peter-Paul belangrijk omdat je met die informatie kunt bijsturen als bijvoorbeeld een project achterloopt. “Maar we kunnen met dit dashboard ook laten zien waar we al goed op weg zijn. Het inzicht in wat we kunnen bereiken, geeft energie om met elkaar door te gaan.”

Overzicht en samenhang
De deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn met elkaar de uitdaging aangegaan om de zorg ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Een snelle en simpele oplossing is er niet. Het antwoord is een veelheid aan initiatieven die organisaties samen uitvoeren. “Maar wel in samenhang, en daarom is het overzicht zo essentieel,” zegt Peter-Paul. “We maken de impact van een project inzichtelijk door te kijken op welke manier het de zorgvraag of personeelscapaciteit binnen de regio beïnvloedt. Dat is een hele nieuwe manier van monitoren. Met behulp van eerdere onderzoeken, en later praktijkmetingen, bekijken we wat het effect is van het project op de regionale opgave.”

Afnemende druk voor personeel
Op vrijdagmiddag ontvangt een huisarts een telefoontje van een bezorgde dochter. Haar moeder is aan het dwalen en ze durft zo eigenlijk het weekend niet in, wat moet ik doen? “Zo’n situatie kostte een huisarts veel tijd. Op stel en sprong zelf met verschillende organisaties bellen op zoek naar een geschikte plek.” Door de komst van het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), een van de projecten van de Zeeuwse Zorg Coalitie, zal het nu heel anders gaan. De huisarts belt het centrale aanmeldpunt, geeft aan wat de situatie is en dat deze mevrouw geplaatst moet worden. Het centrale aanmeldpunt heeft een overzicht van waar bedden beschikbaar zijn en kan mevrouw sneller plaatsen.

“Dat betekent dat mevrouw sneller wordt geholpen en haar dochter gerust het weekend in kan én dat die huisarts minder tijd kwijt is. Om te achterhalen hoeveel zorgverlichting er op deze manier ontstaat, voeren we gesprekken met de zorgprofessionals. Zo weten we hoeveel tijd ze daar nu gemiddeld aan kwijt zijn. Als je dan weet op welke schaal en voor hoeveel mensen dat centrale aanmeldpunt verwijzingen realiseert, weet je dus ook wat de afnemende druk voor het personeel is.”

Wanneer je informatie tegen de borst houdt, zet je een rem op het halen van doelstellingen en de tijd tikt wel door.

Om data te delen is vertrouwen nodig
“Wat ons dashboard zo uniek maakt is dat de verschillende betrokken organisaties in de regio management informatie aanleveren en gezamenlijk in een dashboard presenteren, waarop kan worden gestuurd. Een stap die volgens Peter-Paul op deze manier in de zorg nog niet eerder is gezet. “Het gaat om vertrouwen en inzicht geven in elkaars situatie. Iedereen weet: Wanneer je informatie tegen de borst houdt, zet je een rem op het halen van doelstellingen en de tijd tikt wel door. Qua techniek is het dashboard niet heel ingewikkeld, maar als het gaat om belangen en samenwerking is dit een hele stap. Dat we dit in Zeeland hebben kunnen realiseren, is veelzeggend.”

Samen sta je sterker, ook buiten de regio
Zeeland is niet uniek als het gaat om vergrijzing en ontgroening, maar het raakt de provincie harder en eerder dan andere plekken in Nederland. “Daardoor zijn we inmiddels een voorloper op het gebied van samen werken aan oplossingen. Andere regio’s kijken dan ook naar ons, ook naar de manier waarop wij regionaal monitoren.” Vanuit meerdere regio’s is er interesse getoond in de opzet van het Zeeuwse Dashboard en er is ook al gevraagd of daar gebruik van gemaakt mag worden. “Momenteel gebeurt dat zelfs al in de Achterhoek. Zij zullen ons dashboard nooit één op één kunnen overnemen want regioaanpak is altijd maatwerk maar zo hoeven zij niet heel het ontwikkelingsproces zelf te doorlopen. Wanneer je die samenwerking opzoekt met andere regio’s, komen er ook weer middelen vrij voor de doorontwikkeling. Samen sta je sterker. We proberen met meerdere partijen dezelfde knelpunten op te lossen want in je eentje gaat het sowieso niet lukken.”