Vandaag bracht een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan Zeeland. De aanleiding van het werkbezoek was de coördinatie door het Centraal Actiepunt Verplaatsingen (CAV) en het Coördinatie Team Zorg (CTZ) tijdens de COVID-19 crisis in Zeeland. Het CAV en CTZ zijn een voorbeeld van hoe we in Zeeland samenwerken om de zorg in Zeeland – crisis of geen crisis – toegankelijk te houden. Door één centraal coördinatiepunt voor de verdeling van acute bedden in de VVT-sector in de hele provincie, kunnen we de patiënt beter bedienen en de zorgprofessional ontlasten. Het Ministerie van VWS wilde dit graag in de praktijk horen en zien.

De zorg in Zeeland, nu en in de toekomst
Zeeland is een dunbevolkt en uitgestrekt gebied. We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening en een toenemend aantal kwetsbare ouderen. Dat heeft consequenties voor de beschikbaarheid van de zorg; nu en in de toekomst. In Zeeland verwachten we in 2030 een zorgkloof van 7400 zorgmedewerkers (24%) en een krimpend mantelzorgpotentieel van 33%. Daarom voelen we in Zeeland de urgentie om nauw samen te werken om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en hebben 62 partijen hun krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie

Unieke en succesvolle samenwerking
Een van de voorbeelden is het CTZ en het CAV; een unieke en succesvolle samenwerking tijdens de COVID-19 crisis. Iedereen is enthousiast; het bespaart de zorgprofessional tijd en de patiënt krijgt sneller de juiste zorg op de juiste plek. Daarom blijft het CAV ook na de coronacrisis bestaan. Rene Smit, bestuurder ZorgSaam: “Regionaal maatwerk is de sleutel tot de toegankelijkheid van de zorg op lange termijn. Het CAV is een prachtig voorbeeld van sector overstijgend samenwerken. Dat vraagt ook om een sector overstijgende bekostiging.”

Samen kom je veel verder
De uitdagingen in de zorg vragen om samenwerking tussen de verschillende domeinen. Directeur Publieke Gezondheid Joke Gaemers: “We moeten gebruikmaken van elkaars kennis en kunde, samen kom je veel verder. In de coronacrisis is al gebleken dat wij goed in staat zijn om zorgvraagstukken gezamenlijk aan te pakken. We gaan hier met elkaar en samen met de inwoners van Zeeland de komende jaren op doorpakken.”