Peter Bennemeer is de nieuwe voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Hij neemt daarmee het stokje over van Rene Smit, bestuurder ZorgSaam: “Begin januari ondertekenden 62 organisaties het pact Zeeuwse Zorg Coalitie. We staan aan de start van een nieuwe fase waarin we onze ambities gaan concretiseren. Met Peter halen we iemand in huis met een ongelooflijke drive om de zorg duurzamer te organiseren. En dat is hard nodig om samen de zorg in Zeeland voor iedereen toegankelijk te houden.”

Na een carrière van 27 jaar in de voedingsindustrie, was Peter van 2011 tot 2018 bestuurder van Bernhoven. Het Udense ziekenhuis onderging onder zijn leiding een transformatie: zinnige zorg was daarbij het uitgangspunt. Momenteel is Peter onder andere voorzitter van de Coöperatie Superunie en lid van de adviesraad van het IGJ (inspectie gezondheidszorg en Jeugd).

Passende zorg
Peter: “Passende zorg; oftewel de juiste zorg op de juiste plek. Dat is waar het in essentie om gaat. In Zeeland, en natuurlijk ook in de rest van Nederland, staan we voor een enorme maatschappelijke uitdaging; namelijk het toegankelijk houden van de zorg. Het gaat er niet om dat we dingen beter gaan doen, maar dat we wezenlijk dingen anders gaan doen. In Zeeland is er nu al een personeelstekort van 5%. Dat loopt op naar bijna 25% in 2030. Je kunt het je misschien niet voorstellen: maar de zorg die we nu hebben, is niet meer de zorg die we morgen hebben.”

Niet langer wachten
De Zeeuwse Zorg Coalitie is een krachtig samenwerkingsverband, vindt Peter: “er zijn 62 aangesloten deelnemers over de volledige breedte van de provincie. En alle benodigde partijen die nodig zijn om die zorgkloof te dichten zijn betrokken: de zorgverzekeraar, zorgaanbieders, gemeenten en provincie en natuurlijk de inwoners. De ambities liggen hoog maar door de focus op een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld ouderenzorg,  acute zorg en Positieve Gezondheid, worden er concrete resultaten neergezet. Allemaal redenen waarom ik me graag aan de Zeeuwse Zorg Coalitie wil verbinden.”

“Ik wil me de komende tijd inzetten om dit samenwerkingsverband, maar vooral de verandering die nodig is, te verstevigen en te versnellen. We kunnen niet langer wachten: dit is het moment om aan de slag te gaan met het beschikbaar houden van de zorg voor Zeeland.”