Leren transformeren, van zorg naar gezondheid in Zeeland

Positief Gezond Innoveren (PGI) is een nieuw Zeeuws project onder de vlag van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het is één van de 11 projecten dat door ZonMw is gehonoreerd in het kader van het landelijke programma “Leren transformeren: van zorg naar gezondheid”. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (zoals de Zeeuwse Zorg Coalitie) konden een subsidie aanvragen om te leren transformeren. Om in de praktijk te ontdekken hoe het huidige gezondheidssysteem anders en toekomstbestendiger kan worden ingericht. Het driejarige project start in mei 2024.

Ingewikkeld veranderproces

De transformatie van zorg naar gezondheid is een ingewikkeld veranderproces. Het is noodzakelijk de beschikbare middelen (geld en professionals) in de nieuwe situatie anders in te zetten. Met meer aandacht voor preventie en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en een andere organisatie van de samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. In Positief Gezond Innoveren gaat men in verschillende leeromgevingen in de lokale praktijk met deze opgaven aan de slag om te ontdekken hoe men deze grote beweging in gang kan zetten.

Proeftuinen

Tenminste zes lokale projecten gebruiken we als proeftuin. Binnen deze proeftuinen worden leerprocessen methodisch vormgegeven; door het gebruik van actieonderzoek en een sociale innovatie (SI) aanpak. Inwoners, zorg- en gemeentelijke professionals leren in deze lokale settingen met elkaar antwoorden te vinden op de uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Tegelijkertijd start in het grotere verband van de Zeeuwse Zorg Coalitie een overkoepelend leerproces. Door het inbrengen en bediscussiëren van gedetailleerde data en geleerde lessen uit de praktijk worden bestuurders in staat gesteld andere keuzes te maken.

Start met Welzijn op Recept

De 6 proeftuinen zijn: Tuus in Smerdiek, Kerngezond centra, Welzijn op Recept, Sociaal Medisch Overleg (SMO), de Zeeuwse Leefstijlroute en Wonen en Zorg visie. Samen includeren de proeftuinen een groot aantal thema’s en doelgroepen op het brede veld van preventie tot gespecialiseerde zorg. Als eerste starten we in mei met Welzijn op Recept;  een concept dat al heeft bewezen dat de samenwerking tussen de huisarts en het welzijnswerk een meerwaarde heeft, maar toch heel moeilijk blijkt te implementeren. Samen met de lokaal betrokken partijen maken we analyses.