Annet Tramper – Bestuurder Zorgstroom

Positieve Gezondheid is voor mij: vanuit eigen regie je veerkracht verkrijgen of vergroten
“Vanuit mijn rol binnen Zorgstroom was ik op zoek naar een goed instrument om de kwaliteit van leven van onze bewoners in kaart te brengen. Hierdoor kwam ik in aanraking met Positieve Gezondheid en het toepassen van het spinnenweb. Zelf was ik al snel overtuigd: omdat wat mij betreft dit alle domeinen van gezondheid raakt. Denken in oplossingen en mogelijkheden, met eigen regie voorop. Dat is Positieve Gezondheid. Als je je gaat focussen op wat je niet meer kan, heeft dat geen positieve invloed op je gezondheid.

We hebben het gedachtengoed van Positieve Gezondheid inmiddels geïmplementeerd in onze zorgdossiers. Gezien de leeftijd van onze doelgroep, hebben we de familie betrokken in de gesprekken met onze bewoners. Hier kwamen soms verrassende uitkomsten uit: kinderen zagen een hele andere kant van hun vader of moeder. Tijdens deze gesprekken bekijken en bespreken we eerst wat de bewoner zélf wil en kan veranderen, en daarna hoe de familie of het netwerk hierbij kan helpen. Pas daarna bekijken we naar wat wij als professionals aanvullend kunnen doen. Eerst focussen we op de eigen kracht dus.”

Kijken naar je veerkracht
“Na de uitrol bij de bewoners, hebben we Positieve Gezondheid ook bij onze medewerkers toegepast, bijvoorbeeld tijdens gesprekken over het verzuim. Als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik het omdraaien, want eigenlijk kan je Positieve Gezondheid pas echt begrijpen als je het zelf hebt meegemaakt. Ik gebruik het zelf ook in mijn dagelijks leven. Regelmatig stel ik mezelf de vraag: ‘Hoe staat het met je veerkracht?’. Ik hoop dat steeds meer mensen soms even stil gaan staan bij deze vraag. Want als je in je kracht staat sta je veel positiever en zekerder in het leven.”