Judith Jimkes – Praktijkondersteuner ZHCo-PeriScaldes

Positieve Gezondheid is voor mij: De patiënt minder opleggen en meer coachen.
“Als praktijkondersteuner vond ik het altijd al belangrijk om echt te luisteren naar wat de patiënt te zeggen heeft. Sinds ik het spinnenweb van Positieve Gezondheid ken is dit nog meer gegroeid bij mij. We proberen in de praktijk steeds meer via de zes pijlers te werken, maar het vergt wel even tijd en moeite. Je valt al zo snel terug in je oude gewoontes: dit is het ziektebeeld, dus dit gaan we er mee doen.”

Het spinnenweb geeft inzicht, ook in mezelf
“Het mooiste aan deze nieuwe manier van werken vind ik, dat mijn eigen rol veranderd is. Ik ben meer een coach geworden dan een hulpverlener die met haar vingertje wijst. Tijdens de gesprekken kan ik veel vaker de vraag stellen: ‘Maar wat zou je zelf willen?’. Als dat antwoord concreet wordt, kunnen we samen gaan kijken naar hoe je daar dan ook komt. Dan zie je patiënten soms echt opleven tijdens een gesprek. Je merkt dat ze voelen dat het voor jou ook belangrijk is dat het goed met ze gaat. Niet alleen op de korte termijn, maar vooral op de lange. Zelf pak ik het spinnenweb er ook wel eens bij, want ook mij geeft het inzicht in hoe het nu met me gaat en waar ik de focus even op moet leggen. Die focus moet wat mij betreft niet altijd gelegd worden op wat er slecht gaat, want soms is dat ook even oké. Door het spinnenweb in te vullen kan je soms ook even helder krijgen dat het op veel vlakken eigenlijk heel goed met je gaat, en dat dat ook enorm waardevol is.”