Marjan de Smit – Projectleider EmpowerCare bij SWVO

Positieve Gezondheid is voor mij: mensen aansporen te achterhalen wat hun doelen zijn en die ook na te streven
“‘Hoe kunnen we ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen?’ is een vraag die in mijn werk veel naar voren komt. We werken vanuit een Europees project dat EmpowerCare heet en voeren verschillende pilotprojecten uit. Zo hebben we gekeken naar het inzetten van digitale middelen die het ouderen makkelijker maken om langer thuis te kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundigen hebben hierbij ook het spinnenweb Positieve Gezondheid gebruikt.

Naast de gesprekken met de ouderen zijn ze ook met de families gaan praten. We zagen dat het heel belangrijk was om gezondheid in een breder perspectief te plaatsen. Dus niet alleen kijken naar wat iemand wel of niet meer kan, maar ook de sociale context goed onder de loep nemen. We empoweren mensen, dus laten ze zelf nadenken: wat heb ik nodig? Wat zijn mijn doelen? En vooral: hoe kom ik daar?”

Scherp krijgen waar de behoefte ligt
“Op zo’n moment kijken we dus niet alleen naar ‘hoe werken de hulpmiddelen?’, maar vooral naar hoe het past in de eigen leefsituatie. Wat zou je willen veranderen om gelukkiger te worden? En wat heb je daarbij nodig? Je ziet het dus al: de hulpvraag is primair, het hulpmiddel secundair. Het levert hele andere gesprekken op. Door ook de mantelzorgers hierbij te betrekken, krijgen we heel scherp voor ogen waar de behoefte ligt en waar mensen zelf aan kunnen werken. Het helpt om te reflecteren en duidelijk te krijgen wat voor hen écht belangrijk is. En zodra dat duidelijk is, kan je mooie stappen gaan zetten”.