Marjolein Zevenbergen – Beleidsmedewerker Samenleving – Gemeente Goes

Positieve Gezondheid is voor mij: breder kijken dan je eigen werkveld.
“Ik werk voor de gemeente Goes op de afdeling Samenleving. Vanuit deze rol werk ik steeds meer vanuit Positieve Gezondheid en ik neem de collega’s om me heen hier graag in mee. Als je eenmaal in aanraking bent gekomen met het spinnenweb besef je je dat het over ieder individu gaat, dus ook over jezelf. We hebben het niet meer over doelgroepen, maar over individuele inwoners. En door naar alle aspecten van dat spinnenweb te kijken kunnen we die inwoners zoveel mogelijk handvatten geven om goed door het leven te komen”.

Zelf zorgen voor balans in je leven
“Wat mij betreft gaat het in het leven vooral om balans. Die balans wordt best vaak beïnvloed door gebeurtenissen waar je weinig grip op hebt. Ik heb het nu een aantal keer in de praktijk gezien: na zo’n gebeurtenis vul je het spinnenweb in en je hebt ineens een hele andere score dan voorheen. De balans is weg, maar met wat kleine aanpassingen en soms wat hulp, kun je die balans zo weer terug krijgen.
Met dit besef in ons achterhoofd, zijn we nu bij de gemeente aan het kijken hoe we dit kunnen organiseren. We gaan dus verder dan ons eigen beleidsterrein. Hierdoor praten we op een andere manier over het welzijn van onze inwoners. We gaan uit van de eigen veerkracht van mensen en willen het zo organiseren, dat wij in kunnen springen op het moment dat mensen niet meer zelfstandig de balans kunnen houden. Preventie komt zo op een veel hoger niveau te staan”.