Revant en de Zeeuwse Zorg Coalitie

Revant is een van de ruim 30 partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie. We stelden toekomstig directeur/bestuurder Luikje van der Dussen drie vragen. Luikje benadrukt in het interview de noodzaak om anders te kijken naar de burger. Luikje van Dussen is revalidatiearts en lid van de raad van bestuur van Revant. Per 1 juli is Luikje de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Revant is een half jaar betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. 

Waarom is Revant bij de Zeeuwse Zorg Coalitie gekomen?

Revant staat 100% achter het initiatief om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. Er zijn veel uitdagingen, maar met gezamenlijke inspanningen moet het lukken. Het is belangrijk om de juiste mensen geïnteresseerd te houden en krijgen om te werken in Zeeland. Ik vind het ook belangrijk dat we uitgaan van het principe dat de burger (patiënt, cliënt) centraal staat. Bij Revant staat de revalidant centraal, dit komt ook terug in ons organisatiemodel. Het revalidatieteam is om de revalidant heen gebouwd en de andere afdelingen zijn daar ondersteunend aan. Met onze netwerkpartners hebben wij de uitdaging om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren, en dat de patiënt/revalidant dit ervaart als een vloeiende overgang van de ene naar de andere zorgaanbieder. 

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk? 

De zorg moet toegankelijk blijven. Het is super dat er vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie gedacht wordt vanuit de burger: wat heeft die nodig? Hoe zorgen we ervoor dat in deze maatschappij iedere burger zorg kan krijgen, wanneer dat nodig is.  We moeten anders gaan kijken naar de patiënt. Wanneer deze ziek wordt, is het van belang om een integraal individueel zorgtraject vorm te geven. Aan de andere kant, is het nog beter om te voorkomen dat de inwoner een patiënt of cliënt wordt door preventie en positieve gezondheid. Alle deelnemers voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een urgentie. Het lastige is dat de huidige gezondheidszorg niet is ingericht om samen te werken. Maar wanneer het – in de praktijk – om de patiënt gaat, kun je samenwerking afdwingen. 

Waar is Revant bij betrokken in de Zeeuwse Zorg Coalitie? 

Revant is betrokken bij de gezondheidscentra in Vlissingen. Daarnaast zijn we actief bij Zeeuwse Zorgschakels. De meerwaarde van de Zeeuwse Zorg Coalitie ligt in het delen van kennis en expertise en het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen en daar leveren wij een bijdrage aan.