De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bezoekt tijdens haar werkbezoeken elke keer een andere hoek van het land. Zo laten zij zich steeds door andere organisaties, samenwerkingen en werkwijzen voeden. Vorige week bezocht de Raad Zeeland omdat zij meer wilden weten over de samenwerkingsmodellen in zorg en welzijn in onze provincie, onder andere de Zeeuwse Zorg Coalitie en Kerngezond.

Samenwerking tussen zorg en welzijn

“In Zeeland zien we veel initiatieven om de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties te verbeteren. Er is veel creativiteit op dat vlak, ook aangewakkerd door de urgentie van de personeelstekorten en de specifieke situatie in Zeeland (lage bevolkingsdichtheid en vergrijzing). De schotten in financiering en complexe regelgeving helpen niet mee om de gewenste innovatie door te zetten, maar organisaties zijn op zoek naar wat wel kan en zoeken daarin zoveel mogelijk ruimte. Juist in een ingewikkeld gebied met verschillende eilanden en culturen en grote geografische afstanden en verschillen”, legt Jet Bussemaker, voorzitter RVS, uit.

Kracht van Zeeland

“De kracht van Zeeland ligt in effectieve samenwerking en betrokkenheid van inwoners via initiatieven zoals de Klankbordgroep Zorg Zeeland met 28 vrijwilligers. Deze gemeenschapsgerichte aanpak vormt de kern van hun streven naar een duurzame en bloeiende gemeenschap”, zegt Jet.  “De RVS neemt bovenstaande waardevolle inzichten en goede initiatieven mee terug naar Den Haag, als inspiratie voor onze adviezen, en voor de rest van het land.”